Ticari Senet Ne Demek?

ticari senet
ticari senet

Makalenin İçerisinde Neler Var?

Ticari senet, dış ticaret işlemlerinde en yaygın ve en önemli ödeme araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu banka tarafından, senetten yararlanacak olana verilmiş bir taahhüttür. Senetten yararlanacak olan satıcı, böyle bir hesabın açılmasını isteyen müşterinin isteğine bağlı olarak açmaktadır. Bu taahhüde banka, satıcının tasarrufu altında bulunan belirli bir meblâğın varlığını bildirir. Bu meblâğ satıcıya sınırları belirli senetler karşılığında, verilir ve bunlarda belirli bir süre içerisinde belirli bir malın yüklendiği açıklanır.

İlginizi çekebilir: Emre Muharrer Senet İcra Takibi

Bu tür senetler ihracat ve ithalat senetleri olmak üzere iki kısma ayrılır. İthalat senedi, ithalatçının dışarıdaki ihracatçının yararına dışarıdan ithal edilen bir malı almak gayesiyle açmış olduğu bir hesaptır. İhracat senedi ise, dışarıdaki yabancı alıcının, içerideki ithalâtçı yararına ve bu ihracatçının kendisine satacağı yerli malları satın almak için açtığı hesaptır. Birinin diğerinden farkı yoktur. Çünkü bu, her zaman için alıcı bankanın talep edeceği şeylerin karşılığında, bankanın satıcıya verdiği bir taahhüdüdür. Bunların ithalât ve ihracat teminatları olarak ikiye ayrılması ise, itibari bir esastan kaynaklanmaktadır.

Ticari Senet Nedir?

Bankanın bu tür taahhütlerde bulunması gerçekte, satıcının ihraç ettiği mal karşılığında müşteriden almaya hak kazandığı borcun taahhüdünden başka bir şey değildir. Böyle bir taahhüt ise alıcıya bir güç kazandırır ve satıcının ona olan güvenini artırır. Bu taahhüt esası üzere banka, ihracatçıdan malın senetlerini teslim alır ve yalnızca bu senetleri teslim almasının karşılığında ona malın kıymetini öder. Tabi bu, ihracatçı ile ithalâtçı arasında anlaşmaya varılan ödeme şartlarının tam olarak bilinmesi halinde böylece söz konusudur. Eğer teminat, senetlerin kabul edilmesine bağlı ise, yalnızca senetlerin bankaya varmasıyla malın kıymetini ödemesi yeterli olmaz.   Bu durumda bankanın sorumluluğu, ithalâtçının o senetleri kabul etmesine bağlıdır.

Dikkatinizi Çekebilir: Senet Nasıl Geçersiz Olur?

Bankanın veya alıcıların onları kabul etmesi, bu rolü yerine getirmesi, senetlerin kendisine varması halinde satıcıların, alıcıların zimmetinde gerçekleşen alacaklıların kıymetini onlara ödeyeceğini taahhüt etmesi, gereken bir iştir. Nitekim müşterinin yerine fiilen ödeme yapması da böyledir ve bu ödemeyi müşterinin alacak bakiyesinden yapması ile kendi malından yapması arasında fark yoktur. Ancak bu son durumda müşteri, kıymetini ödediği malın değeri kadar bankaya borçlu olur.

Göz Atabilirsiniz;

Ticari Senet Tüm Detaylar

Bankanın ticari senet hesaplarından ve bu işleri yerine getirmesinden dolayı sağladığı faydalara gelince; bunlar iki kısımdır:

Birincisi, alıcının borcunu taahhüt etmesi, ihracatçı ile temas kurup, ondan yükletilen malların senetlerini teslim alarak onları alıcıya ulaştırması ve bu gibi hizmetlerde bulunması karşılığında aldığı ücret.

İkinci kısım, bankanın ihracatçıya malı karşılığında ödediği meblâğın açık hesaptan ödenmesi halinde aldığı fayda. Banka yaptığı bu ödemeyi alıcının açık hesabı üzerinden yaptığını kabul etmesinden hareketle, bu ödeme banka tarafından alıcıya verilen bir borç kabul edilir. Bunun üzerine banka bu borcu için bir faiz alır. Bu faizi ise bankanın ödeme yaptığı zaman ile alıcının malın kıymetini bankaya ödeyinceye kadar geçecek zaman belirler. Bunun yerine borçlarla ilgili faizsiz banka için çizmiş olduğumuz genel siyaseti geçirmek gerekir.

İlginizi çekebilir: Protestosuz Senet Ne Demek?

Diğer taraftan, ihracatçı bankasının, ithalatçının bankasına onun da bizzat ithalatçıya yüklediği bir takım faizler daha vardır. Bunlar dışarıdaki bankanın gerekli miktarları tahsil edinceye kadar geçen zaman süresi için, bu miktarlar üzerinden alınan faizlerdir. Bu tür faizlerin dayanaklarını bulmak ve yorumunu satış akdindeki şartlar esasından hareket ederek yapmak mümkündür.

Şu anlamda ki: İhracatçı, ithalatçı ile yaptığı akitte, paranın tahsilinin gecikeceği her gün için belirli bir meblağ ödemesini şart koşar. Bunun üzerine ithalatçı ve onu temsil eden banka, şart koşulan bu meblağı ödemek zorunda kalır. Bu ise faizli bir artış değildir. Çünkü belirli olan bu meblağın ödenmesinin istenmesi satış akdi gereğincedir, borç akdi gereğince değildir. Borcu geciktirmenin veya borcun kalmasının karşılığında bir kar payı istemektir; satış akdinin içerisinde koşulan şartlar gereğince bir miktarın ödenmesini istemek değildir.

Ayrıca Dikkatinizi Çekebilir: Senet Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz