Etiket arşivi: sigorta

Sigorta Türleri Nelerdir?

İnsanlar ya da kurumlar yaşam içerisinde karşılaştıkları tehlikelerin sonucundaki zararları bir noktada minimum seviyeye indirebilmek için sigorta kavramını ortaya atmış ve hemen hemen her şey için sigortanın yapılabilmesini sağlamıştır. Yaşanılan olumsuz bir durum sonrasında eğer sigortalıysanız oluşan masraflar sigorta tarafından karşılanabilir ve bu sayede yaşanacak maddi kayıpların önüne belli bir oranda geçilmiş olur. İnsanlar ve kurumlar sigortanın sağlamış olduğu olanaklardan yararlanmak için sigortaya sıcak bakmakta hem iş yerini hem de kendini sigortalatmaktadırlar. Sigortaların belli başlı çeşitleri bulunmaktadır. Şimdi bunların neler olduğuna bakacak olursak:

Sigorta Çeşitleri

Sigortalar ilk olarak özel ve sosyal sigortalar olarak iki ana başlığa ayrılır. SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı gibi sigorta türleri daha çok halkı ilgilendiren ve işletmeler tarafında yapılması zorunlu olan sigorta çeşidi sosyal sigortadır.. Bu tür sigortalarda işletme devlete kişiye ödenen maaşın belli oranında bir sigorta primi öder. Bu ödenen tutar kişi emekli olana kadar ödenmeye devam eder. Kişinin emeklilik yaşı gelmesiyle birlikte bu biriken tutardan kişi emekli maaşı almaya hak kazanır. Bu sigortayla sadece emeklilik değil, aynı zamanda hastanelerden yararlanma gibi bir durumda söz konusudur.

Özel sigortalar da Meblağ Sigortaları ve Zarar Sigortaları adı altında ikiye ayrılmaktadır.

Meblağ (Hayat) Sigortası: Herhangi bir kişi bu sigortayı yaptırdıktan sonra kaza veya ölümle sonuçlanan bir duruma maruz kalırsa bu durumda oluşacak durumla ilgili maddi açıdan zararın karşılanması söz konusudur. Kaza sonucunda yaralanma durumunda hastane masrafları karşılanırken, ölüm durumunda da ilgili miktar kişinin yakınlarına ödenmektedir.  Hayat sigortası kendi içinde ölüm hali, yaşama hali, grup ve karma hayat sigortası olarak alt sınıflara ayrılır.

Zarar Sigortası: Bu sigorta türü kişilerin mal varlığında meydana gelen hasarı karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Kendi içinde yangın sigortası, tanıtı sigortası, nakliyat sigortası, kaza sigortası ve mühendislik sigortası olarak alt sınıflara ayrılır.

Elbette her sigorta kendi adından da anlaşılacağı gibi sadece belli şeyleri kapsar. Bundan dolayı sigorta yaptırılırken gerçekten hangisi ihtiyaç olduğu belirlenmeli ve ona göre en uygun yerden sigorta yaptırılmalıdır.

Kredi Çekmek İçin Sigorta Şart mı?

Herhangi bir bankaya kredi çekmek üzere gittiğinizde banka sizden belli başlı şartları sağlamanızı ve istediği belgeleri getirmenizi isteyecektir. Bankanın istediği şart ve belgeler krediden krediye, bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Örneği konut kredisi alacaksanız bunun için istenen belgelerle, araç kredisi alacağınız zaman istenecek belgeler arasında farklılık olur. Yine benzer şekilde sürekli işlem yaptığınız bankadan kredi kullanmak ile hiç işlem yapmadığınız bankadan kredi kullanmak arasında fark olur.

Kredi çekmek için SGK, SSK şart mı?

Bankalara kredi başvurusunda bulunup gerekli belgeleri tamamlamanız halinde banka tarafından durumunu incelenir. İnceme sonucunda kredi almak için uygun bulunursanız bankadan kredi çekmek için hazırsınız demektir. Bankanın yapmış olduğu araştırmalardan biri de kişilerin sigortalı olarak çalışıp çalışmadığıdır. Son 6 ay içerisinde minimum 1 kere sigorta girişiniz bulunuyor ve sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorsanız bu durumda bu adımdaki gerekliliği yerine getirmiş olursunuz. Eğer herhangi bir sigorta girişiniz yoksa bu durumda bankanın da yanıtı muhtemelen olumsuz olacaktır. Kredi başvurusunda genelde gelir belgesi istendiğinden dolayı, sigorta girişi olduğu bu şekilde ispatlanmış olur.

Sigorta girişiniz yok ve kredi kullanmayı düşünüyorsanız bu durumda bir gelirinizin olduğunu ispatlamanız gerekecektir. Ev sahibi olup buradan gelen kiralarla geçiminizi sağlıyorsanız bu durumu ispatlamanız gerekecektir. Bu şekilde bir gelirinizin olması durumunda kredi almanız kolay bir hale gelecektir. Kredi çekmek için herhangi bir bankaya gidip bu şekilde bir mal varlığı beyanında bulunmanız halinde SGK ya da SSk şartı aranmaz. Bu şartı sağlıyorsunuz diye her bankadan da kredi alamayabilirsiniz. Banka size güvenmeyebilir ve bu durumda da tarafınızdan kefil talep edebilir.

Bankanın tarafınızdan kefil istemesi halinde size kefil olabilecek bir kişiyi bulmanız gerekecektir. Size kefil olan kişiyi bulmanız durumunda kredi alabileceksiniz. Kredi başvurularında bankaların en önem verdiği konulardan biri de Kredi Kayıt Bürosu (KKB) puanıdır. Bu kredi notu olarak da adlandırılmaktadır. Kredi notu veya kredi puanı bankalarla olan alışverişleriniz sonucunda ortaya çıkar. En temel haliyle almış olduğunuz kredi ve kredi kartlarının ödemelerini günü gününe yaparsanız bu durumda KKB puanınız yükselecek, yapmazsanız da düşecektir. Banklar genel tutumu olarak KKB puanı düşük olan kişilere kredi kullandırmamayı tercih etmektedir.

İş Yeri Sigortası Nasıl Yapılır?

Sigorta gün geçtikçe önem kazanan ve bununla bağlantılı olarak da Sigortacılık, ciddi derecede gelişen bir sektördür. Sigorta herhangi bir evi, aracı,iş yerini vb. kapsayabilir. Gelecekte olması muhtemelen herhangi bir şeyin yol açacağı maddi anlamdaki olumsuzlukları güvence altına almak için en etkili yol Sigortadır. Siz de bir iş yeri sahibiyseniz bununla ilgili sigorta yaptırarak İş yerinizin olumsuz durumlara karşı maddi olarak güvence altına alınmasını sağlayabilirsiniz.

İş yeri Sigortası Yaptırmak

Sigorta yaptırılacak olan iş yerinin hizmet verdiği sektörde sigorta açısından önemlidir. Şöyle ki iş yerinin faaliyeti için gerekli olan ekipmanlar sektörden sektöre farklılık göstermekte ve bundan dolayı sigorta açısından bu farklılıkların belirtilmesi gerekmektedir.

Sigorta yaptıracağınız şirkette oldukça önemlidir. Sigorta firmaları iş yerleri için belli başlı teminatlar sunabilir. Bununla birlikte bu standart paketlerin üzerine eklenecek teminatlara ek ücretler talep edilebilir. Talep edilecek bu ek ücretlerde sigorta firmasından, sigorta firmasına farklılık gösterebilir. Bu anlamda sizin yapacağınız şey sigorta firmalarını karşılaştırmak ve sizin için en uygununa karar vermektir. Sigorta şirketinin sunduğu paketler geniş kapsamlı olabileceği gibi dar kapsamlı da olabilir. Bundan ötürü siz ihtiyacınız doğrultusunda seçim yapmalısınız. Eğer dar kapsamlı paketin işinizi göreceğini düşünüyorsanız bu durumda boş yere geniş kapsamlı pakete para vermemelisiniz. Benzer şekilde geniş kapsamlı sigorta paketine ihtiyacınız varsa az para vereceğim diye yaşanabilecek olumsuz durumlardan ciddi derecede etkilenebilecek bir hale gelmemelisiniz.

Sigorta yaptırmaya karar verdikten sonra ya direk sigorta yapan şirkete ya da bu şirketin acentelerinden birine başvurmanız gerekmektedir. Başvuruda iş yeri sigortası yaptırmak istediğiniz belirtmeli ve iş yerinde kullanılan tüm makine ve eşyaların detaylıca belirtilmesi gerekmektedir. Bu eşyalara göre sigorta poliçesi oluşturulacaktır. Sigorta şirketi ya da acenteler aracılığıyla oluşturulan bu poliçelerin geçerliliği 1 yıldır. 1 yılın dolmasına müteakip istenirse yenilenir.

İşyeri poliçeleri iş yerinden iş yerine farklılık gösterebilir. Sigorta firması hırsızlık, yangın, doğal afetler vb. gibi durumlardan ötürü ortaya çıkabilecek maddi hasarları size geri ödemektedir. İşte bu kapsam sizin tarafınızdan belirlenebilir. Belirlenen içeriklere göre de böyle bir felaket tutarında size ödeme yapılır. Kapsamı ne kadar geniş tutarsanız teminatlar ve buna karşılıkta ödeyeceğiniz sigorta primleri o kadar fazla olacaktır. Sigortanın kapsamının geniş olması ise iş yerine ait camların kırılması, kasanın çalınması vb. daha uç durumları kapsadığı anlamına gelir.

Sigorta yaptırmadan önce kesinlikle ve kesinlikle 4-5 sigorta şirketinden fiyat ve teminat kapsam bilgisi alınmalı ve ona göre değerlendirilerek iş yeri sigortası yaptırılmalıdır.