Etiket arşivi: senet

Senet Nasıl İcraya Verilir?

Herhangi bir şeyi senetle almış veya satmış iseniz, senedin tahsil zamanının gelmesi durumunda ilgili tutarın ödenmesi gerekir. Bu tutarın ödenmesi ile ilgili süreç banka vasıtasıyla gerçekleştirilecekse yahut senet noter aracılığıyla protesto edildiyse protesto tarihinin hemen sonrasında icra takibi başlatılabilir. İcra takibi alacaklı olan tarafın ilgili alacağı borçlu olan taraftan devlet zoruyla alması amacıyla yapılır. Senedin ne zaman protesto olacağı ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için Senet Ne Zaman Protesto Olur yazısını da okuyabilirsiniz.

Senedi İcraya Vermek

İcra takibi üç çeşittir:

  • Alacaklı ilamlı
  • İlamsız
  • Kambiyo senetlerine özgü

İcra takibinin yapılması için ya avukata başvurmalısınız ya da İcra dairesine bizzat giderek başvuruda bulunmalısınız. İcra takibine avukat aracılığıyla ya da bizzat başvurulduktan sonra İcra dairesi başvuruyla ilgili bir dosya hazırlar. Hazırlanan dosyanın akabinden borçlu olan tarafa senet borcunun ödenmesine ilişkin bir ödeme emri, tebligat gönderilir. Bu tebligatta borçlu olan tarafın senetten ötürü olan borcunu 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde ödemesi gerektiği bildirilir.

İcra dairesi tarafından senetle ilgili oluşturulan dosyaya bir numara verilir. Bu numara alacaklı olan kişi tarafından bilinmesi gereken bir numaradır. Bu numara sayesinde durum icra dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden öğrenilebilir.

Alacaklı taraf İcra takibi için İcra dairesine başvururken senedin ya aslını ya da örneğini ilgili İcra dairesine sunmalıdır. Eğer senedin tahsili için bankaya başvuruda bulunulmuşsa bu durumda senedin ön ve arka yüzlerinin fotokopisinin dosyaya konulması yeterlidir.

Borçluya gönderilen tebligatın sonrasında borçlu olan taraf 5 gün içerisinde bu tebligata itiraz edebilir. Eğer itiraz etmezse borcu 10 günlük süreç içerisinde ödemelidir.

Alacaklının senedin tahsilatı için İcra dairesine 3 sene boyunca başvurmaması durumunda senet zaman aşımına uğrar. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için 3 sene içesinde mutlaka senedin tahsilatı için başvuruda bulunulmalıdır. Eğer bu süreç içerisinde alacaklı başvuruda bulunursa bu 3. yıllık sürenin ilerlemesi durdurulmuş olur.

Borçlu olan taraf borcu ödeyemeyecek durumda olduğunu ispatlayabilirse bu borcu ödemez. Bunu ispatlayabilmek için herhangi bir mal varlığının, gelirinin olmadığını belirten mal beyanında bulunmalıdır. Bu beyan sonucunda borçlu olan taraf gerçekten ödeyemeyecek vaziyetteyse alacaklı borçludan bu parayı alamaz. Ancak borçlu olan kişi takibe alınır ve herhangi bir iş yerinde sigortalı çalışmaya başladığı andan itibaren maaşının %25’i kesilerek senet borcu ödenir. Yine aynı şekilde bu süreç içerisinde borçlu olan taraf resmi olarak herhangi bir mal varlığına sahip olursa, bu mal varlığı devlet tarafından satılır ve senedin borcu alacaklıya ödenir.

Senet Ne Zaman İcraya Verilir?

Senet iki kişi arasında gerçekleştirilen bir ödeme aracıdır. Burada kişilerden biri herhangi bir kuruluşu da temsil ediyor olabilir. Senet alacaklı olan tarafın borçlu olan tarafa imzalattığı, doldurduğu ve borcunu kabullendirdiği bir belgedir. Bu belge üzerinde hangi dönemde ödeme yapılacağına dair bir tarih bulunur ki bu senedin vadesini ifade eder. Senet kişiler arasında tahsil edilecekse vade tarihi geldiği an borçlu tarafından senette belirtilen tutar alacaklıya ödenmelidir. Ancak tahsilat işleminde devreye banka girdiyse bu süreç iki(2) iş günü daha uzamış olur. Yani varsayalım ki senet üzerindeki vade tarihi 5 Aralık. Bu durumda kişiler arasında tahsilat işlemi gerçekleşecekse 5 Aralıkta borçlu olan taraf ödeme işlemini yapmalıdır. Araya banka girdiyse de en geç 7 aralıkta tahsilat işlemi sonlanmalıdır.

Senedin İcraya Verilmesi

Banka senedin tahsilatını yapabilmek adına borçlu olan kişiye öncelikle ihbarname gönderir. Kimi şartlarda bankaların senedin tahsil edilme sürecine dahil olmaz. Böyle bir durumda alacaklı olan taraf, borçlu olan taraftan vadesi geldiğinde senedin karşılığı olan tutarı tahsil eder.

Senedin zamanında tahsil edilememesi durumunda alacaklı olan dilerse senedin süresini uzatabilir. Bununla birlikte senedin süresini uzatmak istemeyip alacağını bir an önce tahsil etmek isteyen kişiler senet ile birlikte İcra Dairesi’ne başvurmalıdır. İcra Dairesi bu başvurunun onay almasıyla birlikte borçlu olan tarafa yazılı olarak ödeme emri gönderir. Borçlu kişi bu emri aldığı andan itibaren 5 gün içerisinde borca itiraz edebilir. Bu süreç içerisinde borçlu olan taraf haklı bulunursa borç ödenmez. Ancak borçlu olan taraf haksız olursa itiraz geçersiz sayılır.

10 günlük ödenme süresinin sonuna gelindiğinde senet tutarı, avukat masrafları, işleyen süreç içerisindeki faizlerin hepsi toplanıp, bu toplam kadar borçlu olan tarafa İcra gönderilir. Bu süreçte borçludan alınacak olan masrafların tamamen yasaldır.

Senet tahsilatı bu aşamaya geldikten sonra borçlu olan taraf İcra Dairesi’ne başvurarak ilgili senet borcunun taksitli olarak ödenmesini talep edebilir. Bu borca belirli bir vade ve faiz uygulanarak borç taksitlendirilmiş olur. Böylelikle alacaklıya belirli taksitlerle borçlu tarafından senet borcu ödenmeye başlanır.