Kredi ve Para

senet

Herhangi bir şeyi senetle almış veya satmış iseniz, senedin tahsil zamanının gelmesi durumunda ilgili tutarın ödenmesi gerekir. Bu tutarın ödenmesi...
Senet iki kişi arasında gerçekleştirilen bir ödeme aracıdır. Burada kişilerden biri herhangi bir kuruluşu da temsil ediyor olabilir. Senet alacaklı...