İskansız ev, yapımı bitmiş ancak gerekli izinler alınamadığından oturumu yasak olan evlere denir. Bitirilmiş bir binanın proje şartlarına göre bitirilmiş olması, gerekli izinlerin alınarak yapılmış olması iskan belgesinin