Sigorta olası kötü durumların, felaketlerin sonucunda ortaya çıkabilecek maddi hasarların giderilmesi için yapılmaktadır. Teknoloji geliştikçe sigorta yaptırmakta gittikçe daha kolay bir hale gelmektedir. Hemen tüm sigortalar internetten basit birkaç