SSK Aylık Bildirge Geç Verme Dilekçesi Örneği

ssk aylik bildirge gec verme dilekcesi nasil yazilir
ssk aylik bildirge gec verme dilekcesi ornegi

SSK aylık bildirgenin geç verilmesi durumunda işveren idari para cezası ödemek zorunda kalabilir. SSK mensubu çalışanların aylık bildirgesi bahse konu ayın 23’üne kadar verilmelidir. Ayın 23’ünün tatile gelmesi halinde ise tatilden sonraki ilk iş gününde bildirim yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi cezai işleme tabii bir durumdur. Böyle hallerde SSK aylık bildirge geç verme dilekçesi ya da resmi adı ile İtiraz Dilekçesi Verilebilir.

SSK Aylık Bildirge Geç Verme Veya İtiraz Dilekçesi Örneği

SSK’ya aylık bildirgenin zamanında verilmemesi nedeni ile kesilen cezaya itiraz için yazılması gereken dilekçenin örneği şudur:

… Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

İlgi: …/…/20… Tarih ve… Sayılı İdari Para Cezası Konulu Tebligatınız

İlgide kayıtlı dilekçe ile tarafıma …/…/ 20… tarihinde… TL tutarından idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu idari para cezasına aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyorum ve Komisyonunuzca iptal edilmesini talep ediyorum.

… Bu bölüme itiraz gerekçesi yazılır…

Gereğini arz ederim.

Tarih

                                                                                                          Adı Soyadı

İmza

TC Kimlik No:

SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Kredi Kartıyla SGK Borç Ödemesi Nasıl Yapılır?

Adres          :

Telefon        :

İtiraz dilekçesi yazarken, gerekçeler olabildiğince detaylı anlatılmalıdır. Hatta bu bölümde itiraza dayanak olabilecek Kanuni Maddeler ve gerekçeler de yazılmalıdır.

SSK Aylık Bildirge Cezası İtiraz Süresi

SGK tarafından işverene yollanan idari para cezası işveren tarafından tebellüğ edildikten (teslim alındıktan)  sonra, ilk 15 gün içinde işverenin duruma itiraz hakkı bulunmaktadır. Bahse konu 15 gün, 15 iş günü değildir. İdari para cezası evrakının tebellüğ edilişinden sonraki toplam 15 gün içinde itiraz dilekçesi verilmelidir.

Eğer itiraz dilekçesi ilk 15 günlük süre geçtikten sonra verilir is,e Sosyal Güvenlik Kurumu itirazı değerlendirmeye almadan reddine karar verebilir.

SSK Aylık Bildirge Cezası İtiraz Yöntemi

SGK aylık bildirgenin geç verilmesi hakkındaki idari para cezasına itiraz dilekçesi, hazırlandıktan sonra yukarıda belirtildiği gibi 15 gün içinde SGK’ya ulaştırılmalıdır. Dilekçenin SGK’ya ulaştırılması elden ya da posta yolu ile yapılabilir. İtirazlar bilgisayar ortamında yapılmaz.

Dilekçenin posta yolu ile yollanması halinde, en güvenli yöntem gönderinin iadeli taahhütlü olarak yollanmasıdır.

Göz Atabilirsiniz;

SSK Aylık Bildirge Geç Verilmesi 2020 Cezası

SGK aylık bildirgenin geç verilmesinde uygulanan cezaların 2020 için belirlenen tutarları şunlardır:

  • SSK Aylık bildirge yasal süresi içinde verilmediği hallerde her bir sigortalı için ödenmesi gereken tutar 588 TL’dir. Ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödenirse, ödenecek tutar her bir sigortalı için 441,45 TL olur.
  • Yukarıda bildirilen tutara ilaveten yasal süresi içinde verilmeyen her ek belge için sigortalı başına ödenmesi gereken tutar 367 TL’dir. Ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödenirse, ödenecek tutar her bir sigortalı için 275 TL’dir.
  • Aylık bildirgeyi geç vermenin idari para cezası asıl ve ek belgeler dahil olmak üzere toplam 5.886 TL ‘nin üzerinde olamaz.
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediği denetim sırasında ya da mahkeme tarafından saptandığı takdirde, ödenmesi gereken ceza her bir sigortalı için 5.886 TL’dir. Ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödenirse, bu durumda ödenecek ceza tutarı her bir sigortalı için 4.414,50 TL olur.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  SGK Rapor Bildirimi, Takip Ve Sorgulama

SGK İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesi halinde 2020 yılı için belirlenen tutar her bir sigortalı çalışan için 2.943 TL’dir. Bahse konu ceza tebliği edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödendiği takdirde, ödenmesi gereken ceza sigortalı başına 552 TL’dir.

İşe giriş bildirgesinin yasal süresinden sonraki ilk 30 gün içinde ödenmesi halinde ödenmesi gereken ceza her bir sigortalı için 2.943 TL, ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödendiği takdirde, ödenmesi gereken ceza her bir sigortalı için 552 TL olur.

İşe giriş belgesinin verilmediği denetim sırasında ya da mahkeme tarafından saptandığı takdirde, ödenmesi gereken ceza her bir sigortalı için 5.886 TL’dir. Ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödenirse, bu durumda ödenecek ceza tutarı her bir sigortalı için 4.414,50 TL olur.

SGK İşyeri Bildirgesi Geç Verme Cezası

SGK işyeri bildirgesi geç verilmesinde uygulanan cezaların 2020 için belirlenen tutarları şunlardır:

  • SGK işyeri bildirgesi yasal süresi içinde verilmediği hallerde kamu idareleri ve bilanço esasına göre çalışan işyerleri için ödenmesi gereken tutar 8.829 TL’dir. Ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödenirse, ödenecek tutar 6.621,75 TL olur.
  • SGK işyeri bildirgesi yasal süresi içinde verilmediği hallerde işletme esasına tabii defter tutan işyerleri için ödenmesi gereken tutar 6.886 TL’dir. Ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödenirse, ödenecek tutar 4.414,50 TL olur.
  • SGK işyeri bildirgesi yasal süresi içinde verilmediği hallerde deftere tabii olmayan işyerleri için ödenmesi gereken tutar 2.943 TL’dir. Ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 gün içinde ödenirse, ödenecek tutar 2.207 TL olur.
  • SGK işyeri bildirgesi verilmesi gereken yasal süre geçtikten sonraki ilk 30 gün içinde işveren tarafından ceza bildirimi gelmeden ödenirse ve ceza bildirimi tebliği edildikten sonraki ilk 15 gün içinde cezanın da ödemesi yapılırsa, toplam ceza tutarının ¾’ünün ¼’ü kadar indirim alınır.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  BES Hesaplama Nasıl Yapılır?

SSK aylık bildirge geç verilmesi halinde yapılabilecekler hakkında yasal bilgiler bunlardır.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz