SGK Yapılandırma Bozulması Ve Ödeme İşlemi

sgk odeme islemi
sgk yapilandirma nedir

SGK yapılandırma ile ilgili en son düzenleme 18 Mayıs 2018’de 7143 sayılı kanun ile yapılmıştır. SGK yapılandırılması uygulanmış borçlara ait taksitlerin ve cari döneme ait primlerin tam zamanında ödenmesi gerekiyor. Bu taksitler tam zamanında ödenmediği takdirde SGK yapılandırma bozulması gerçekleşiyor.

İlgili Yazılarımız;

SGK Borç Yapılandırması Yapılma Sebebi

SGK borç yapılandırması yapmaya yetkisi bulunan tek resmi kurum Sosyal Güvenlik Kurumudur. Yani zor duruma düşen borçlu vatandaşın başvurusu üzerine resmi koşullar ile  yapılandırma yapabilecek tek kurum SGK’ dır. Yapılandırma oldukça avantajlı bir uygulama olmasına rağmen, bazı durumlarda borçların üzerine faiz eklendiği için, borçlar yapılandırılmış bile olsa ödemelerde zorluklarla karşılaşılabiliyor.

Ödeme sıkıntısı yaşayan borçlu vatandaşa yardımcı olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Ekonomi Bakanlığı birlikte bir plan hazırlayarak SGK borçları için yeni bir yapılandırma oluştururlar.

Yapılan İlk Yasal Düzenlemeye Göre SGK Borcu Yapılandırma Şartları

SGK borç yapılandırmasında 2019 tarihi için geçerli kılınan koşullar şunlardır:

 • Prim borçları için düzenlenen faiz tutarı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %’ leri kadar olur.
 • Prim borcu yapılandırılması sırasında yıllık bazda % 22 olarak uygulanan tecil faizi % 1.10 ila % 16.5 arasında olur.
 • Borç miktarı maksimum 500.000 TL ise, yapılandırma için herhangi bir teminat gösterilmesinde lüzum olmaz. Eğer borç miktarı 500.000 TL’nin üzerinde ise, 500.000 TL’yi geçen tutarın sadece % 25’i kadar teminat istenir.
 • Haciz edilmiş malın, satılması halinde satış fiyatının % 50’sinin kuruma ödenmesi şartı ile bahse konu mal, sahibi tarafından yani borçlu kişi tarafından satılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi kararlaştırılan tutar malın yasal olarak bildirilen değerinin altında olmamalıdır.
 • Eğer borç meblağı 2.000.000 TL ya da daha az ise malın satılabileceği en düşük fiyat hakkında yasal bir sınırlama yoktur.
 • Eğer borç meblağı 2.000.000 TL’den fazla ise, satılması planlanan mal için yasal olarak saptanan değeri en fazla 2.000.000 TL olmalıdır.

SGK Yapılandırma Bozulması İçin Gereken Şartlar

SGK yapılandırılmasının bozulması için gereken koşullar şunlardır:

 • İlk iki taksitin zamanında ödenmemesi ya da eksik ödenmesi,
 • Yapılandırmanın ilk taksiti en geç 31.08.2018 ikinci taksit ise en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılmaması,
 • Bir yıl içinde 2 kez taksit ödemesi yapılmaması,
 • Geciken taksitin bir sonraki ay faizi ile birlikte ödenmemesi hallerinde yapılandırma hakkı yanmaktadır. Bir başka deyişle SGK yapılandırma bozulması durumu gerçekleşir. (Ödenmeyen taksitlerin ilk ayı izleyen ayın sonuna kadar, geçen her ay için 6183 sayılı kanunun 51. maddesine göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma hakkı bozulmuyordu.)
 • Taksitler ödenirken aynı zamanda ödenmesi gereken cari primlerin 1 yıl içinde 2 aydan veya daha çok ödenmediği hallerde de yapılandırma bozulmaktadır.

SGK Yapılandırma Bozulmasından Sonra Yapılandırmaya Tekrar Devam Edilmesi

SGK yapılandırması bozulduktan sonra borçlunun bu haktan tekrar yararlanabilmesi için SGK başkanlık makamı 3 Eylül 2019 tarihinde 12606304 sayılı bir  ‘’OLUR’’ yazısı vermiştir. Bu haktan yararlanılabilmesi için borçlu işverenin, ilgili makamdan yapılandırmanın devam etmesi için talepte bulunması gereklidir.

Daha önce de yapılandırmanın devam ettirilebilmesi için bir hak tanınmıştı, bu uygulamaya göre cari ay primlerinin yatırılması koşulu ile ödenen sigorta primlerinin yapılandırma taksitlerine eklenmesi ile işverenin yapılandırma hakkından faydalanmaya devam etmesi sağlanabiliyordu.

Yapılan yeni düzenleme çok daha kapsamlı oldu. Yeni alınan karar sayesinde 2018 Nisan ayı ve daha sonraki tarihler için cari prim ödemelerini de ödemeyen ya da eksik ödeyen kişilerin ödedikleri kısmın da, ödenmediği dönem ya da ödenmediği taksit sayısına bakılmaksızın diğer yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek, borçlunun yapılandırma hakkından faydalanmanın devam etmesine olanak verildi.

SGK Yapılandırılmasının Devam Ettirilmesi İçin Yapılması Gerekenler

SGK yapılandırmasının bozulmasından sonra tanınan yeni haktan faydalanılabilmesi için gereken şartlar şunlardır:

 • Cari primlerini ödeyemeyen işverenin, bu dönemde zor durumda olduğunu bildiren bir zor durum belgesinin ibraz etmesi gerekiyor.
 • Cari ay primleri yapılandırma borcuna aktarıldığı takdirde işverenin prim teşviki ile asgari ücret desteği hakkından yararlanma hakkının iptal edileceği de bilinmelidir. Bu nedenle işveren bu yapılandırma hakkından yararlanmak ile kaybedeceği teşvik tutarını iyice hesapladıktan sonra yapılandırmaya müracaat edip etmeyeceğine karar vermelidir.

Dikkatinizi Çekebilir;

   • SGK Engelli Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? Yazıya Git
   • SGK Durum Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? Yazıya Git
   • SGK Anlaşmalı Özel Hastane Sorgulama Yazıya Git
   • SGK Dosya Açma Süresi, Dilekçesi, Evrakları Ve Başvurusu Yazıya Git
   • SGK Vizite Sistemi Nedir, Giriş Nasıl Yapılır? Yazıya Git

Sağlık Hizmeti Hakkından Yararlanılabilmesi

Sağlık hizmetleri hakkından prim borçlarını yapılandıran aynı zamanda yapılandırma taksitlerini tam zamanında ödemiş bulunan BAĞ-KUR mensubu hak sahipleri SGK tarafından kendilerine tanınan sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kullanabiliyorlar.

Prim borcunu yapılandırma talebinde bulunmayan ya da yapılandırması bozulmuş bulunan BAĞ-KUR mensupları ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişiler 31.Aralık 2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını korudular.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, bahse konu kişilerin sağlık güvencesinden yararlanma hakkı 1.0cak 2020 tarihi itibariyle son bulmuştur.

BAĞKUR ve/veya GSS prim borcu bulunan kişiler Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların sağlık tesisleri ve devlet üniversite hastanelerinde verilen sağlık güvencesinden faydalanabiliyor. Bu kişiler SGK ile anlaşması bulunan özel hastaneler ve/veya özel üniversite hastanelerinin sunduğu hizmetlerden ancak kendi ücretlerini, kendileri ödemek şartı ile yararlanma hakkına sahipler.

Yapılandırma Süresi

SGK yapılandırması bozulduktan sonra, tekrar aynı haktan yararlanmak için işverenin başvuru yapması halinde bahse konu borç 36 aya kadar yapılandırılabiliyor.

SGK yapılandırma bozulması ve ödeme konusunda açıklanan en son yasal bilgiler bunlardır.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;

 1. https://www.kredivepara.com/sgk-vizite-girisi/
 2. https://www.kredivepara.com/sgk-tesvik-sorgulama-sistemi/
 3. https://www.kredivepara.com/sgk-sikayet-dilekcesi/
 4. https://www.kredivepara.com/sgk-rapor-parasi/
 5. https://www.kredivepara.com/sgk-aylik-bildirge/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz