SGK İşe Giriş Belgesi Ve Kodları

sgk kodlari
sgk kodlari nasil ogrenilir

SGK işe giriş belgesi ve işten ayrılış belgesi işveren tarafından doldurularak SGK’ya iletilmelidir. SGK işe giriş belgesi doldurulurken sigortalı olarak çalışan kişilerin bilfiil yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodları ‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde’’ belirtilmeli ve vergi dairesine konu ile ilgili bildirimde bulunulmalıdır.

SGK işe giriş belgesi doldurulması ve meslek kodlarının ilgili makamlara bildirilmesi işverenin yapması gereken kanuni bir zorunluluktur.

SGK İşe Giriş Belgesi ve Meslek Kodları Güncelleme

SGK meslek kodlarının çalışanların yaptığı işle ilgili olmasına dair zorunluluk ilk kez 1 Ocak 2018 tarihinde tanımlanmıştır. Bu tarihten itibaren sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerindeki iş tanımlaması ile giriş kodundaki meslek kodunun aynı olması mecburi kılınmıştır.

İşverenin bu konuda yanlış ya da eksik bilgi verdiği takdirde, kendisine cezai yaptırım uygulanır.

İlginizi çekebilir;

SGK İşe Giriş Belgesi ve Meslek Kodları Güncelleme Basamakları

SGK işe giriş bildirgesi üzerinden kodların düzenlenmesi yani daha önceden SGK’ya bildirilmiş kodların güncel hale gelebilmesi için, işverenin SGK’ ya yazılı dilekçe ile müracaat etmesi gereklidir.

SGK meslek kodları güncellemesi için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • İlk önce ‘’Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Uygulaması’’ yardımı ile e-sgk şifresi kullanılarak ‘SGK İşe Giriş’’ bölümüne girilir. Bu amaçla kullanılabilecek link adresi:

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap ‘dir.

 • Sisteme girildikten sonra ‘’İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme’’ yazısı seçilir.
 • Bu aşamadan sonra, meslek kodu güncellemesi yapılacak kişinin TC numarası, ekranda belirtilen bölüme yazılır.
 • TC Kimlik numarası yazıldıktan sonra ‘’ Sorgula’’ butonuna tıklanır
 • Ekranda açılan sayfada ‘’Sigortalı Meslek Adı’’ sütununda çalışan kişinin mesleği yazılır ve ‘’İleri’’ butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Bu bildirim yapıldıktan sonra, daha ileri tarihlerde doldurulacak aylık prim ve hizmet belgelerinde de aynı bilgiler geçerli saylmaktadır.

Süresi Geçmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgelerindeki Güncellenmesi

Aylık ve prim hizmet belgelerinin süresi geçtikten sonra, üzerlerinde güncelleme yapılması isteniyor ise işverenin yazılı bir dilekçe ile SGK’ya müracaat etmesi gereklidir.

Geçmiş tarihlere yönelik meslek kodu güncellemesi yapılmak isteniyor ise, bu işlem en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilir. Daha önceki tarihler için meslek kodu güncellemesi yapılamaz.

SGK Meslek Kodları

SGK Meslek kodları ile ilgili güncel bilgiler için kullanılabilecek listeye ait link adresi https://www.sskisveren.com/wp-content/uploads/2019/01/sgk-meslek-kodlari-excel.xls Bahse konu kodlar sıklıkla güncellenmektedir. Bu kodların çalışanın yaptığı işten farklı olarak düzenlenip bildirilmesi halinde işveren para cezası alabilir.

Dikkatinizi Çekebilir;

Çalışanın Meslek Kodunu Takibi

Çalışanın hangi meslek kodu üzerinden kendisi hakkında bildirim yapıldığını öğrenmesi için e-devlet sitesi üzerinden giriş yapması gereklidir. Bu amaçla izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Sorgulama yapmak isteyen kişi öncelikle e-devlet sitesine ana sayfasına gider.
 • E-devlet ana sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ilgili kutucuklara yazılır.
 • Daha sonra ‘’Kimliğimi Şimdi Doğrula’’ butonuna basılarak, e-devlet sitesine giriş yapılır.
 • E-devlet sitesinde ‘’SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’’ bölümüne tıklanır.
 • Bu bölümde yapılan sorgulama ile çalışan kişi, kendisi hakkında hangi meslek kodu üzerinden SGK’ya bildirim yapıldığını öğrenir.

SGK Meslek Kodu Değiştirme Dilekçesi

Meslek kodu değişimi için müracaat ediliyorsa, yukarıda belirtildiği gibi bahse konu başvuru yazılı dilekçe ile yapılmalıdır. ‘’SGK Meslek Kodu Değiştirme Dilekçesi’’ için SGK tarafından sunulan örnek dilekçe şablonu şudur:

‘’… Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

Müdürlüğünüzde … Sicil ve … unvanlı işyerinde işlem görüyoruz. İşyerimizde … tarihinden beri çalışan … TC numaralı ve … İsimli işçimizin işe giriş tarihinden itibaren meslek kodunun … olarak güncellenmesi hususunu,

Arz ederiz.’’

Meslek kodunun SGK’ya doğru olarak bildirilmesi ile olabilecek eksik ücret ödeme ya da eksik ödeme bildirimlerinin önüne geçilmesi engellenmeye çalışılıyor. SGK’ya bağlı müfettişler tarafından yapılan denetimlerde kontrol edilen kriterler şunlardır:

 • İşyerinin özellikleri,
 • İşyerine ait kapasite raporları,
 • İşçinin kıdemi,
 • İşçinin meslek unvanı,
 • İşçinin bilfiil yaptığı iş incelenir.

Elde edilen sonuca göre emsal işyerlerinde işçilere ödenen ücretler ile karşılaştırma yapılarak ödenmesi gereken gerçek ücretler bulunur. Bulunan gerçek ücretler üzerinden geriye dönük farkın matrahı da hesaplanabilir.

Meslek kodu bildirimi uygulamasındaki asıl amaç yukarıda da değinildiği gibi ücretler ile ilgili kayıt dışılığın önüne geçilmesidir. Meslek kodları Uluslararası çalışma Örgütü tarafından ISCO 08 standartları paralelinde belirlenmiştir. Ayrıca bu kodlar İŞKUR tarafından da sürekli olarak güncellenmektedir.

Meslek kodu uygulaması ile herhangi bir çalışma yerinde, öğretmenin öğretmen, muhasebecinin muhasebeci mühendisin mühendis gibi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ilgili meslek kodları yardımı ile bulunur. Buna bağlı olarak meslek ve ücret arasındaki dengeli ilişki kurulur. Bu alanda işverenin dikkat etmesi gereken konu, çalıştırdığı işçinin hangi alanda kalifiye olduğuna göre değil, ne iş yaptığına uygun olarak kodlamanın yapılmasıdır. Söz gelimi elektrik tesisatçılığı yetkinliğine bir kişi herhangi bir yerde büro personeli olarak çalıştırılıyor ise işveren onun meslek kodunu elektrik tesisatçısı değil büro personeli olarak girmek zorundadır.

Bu konuda işveren daha çok çalıştırdığı kişinin diploma unvanını yazarak yanış bildirim yapabiliyor. Çalışanın bilfiil yaptığı iş ile ilgili meslek kodu ya da meslek adı listelerde bulunmuyorsa yapılan işe en yakın meslek kodu ve meslek adı seçilerek bildirim yapılmalıdır.

SGK işe giriş belgesi ve meslek kodları hakkında verilebilecek genel bilgiler bunlardır.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;

 1. https://www.kredivepara.com/sgk-emekli-maasi/
 2. https://www.kredivepara.com/sgk-hizmet-sorgulama/
 3. https://www.kredivepara.com/sgk-hitap-sorgulama/
 4. https://www.kredivepara.com/sgk-gelir-testi-sorgulama/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz