SGK İdari Para Cezaları Nelerdir?

sgk idari para cezalari sorgulama
sgk idari para cezalari tutari

SGK idari para cezaları 2020 itibariyle her yıl olduğu gibi yeniden düzenlenmiştir. Bu yazıda en son düzenlemelere göre uygulanması planlanan SGK idari para cezası hakkında güncel bilgiler paylaşılmaktadır.

Göz Atabilirsiniz:

Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri Hakkında Belirlenen 2020 SGK İdari Para Cezaları

2020’ye ait sigortalı işe giriş bildirgeleri hakkındaki cezai hükümler şunlardır:

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal sürede verilmediği, usule uygun verilmediği ya da elektronik ortamda gönderilmediği hallerde uygulanan para cezası 2.943 TL’dir.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği, resmi makamlar (Mahkeme vb.) tarafından verilen yazılı belgelerle kanıtlandığı takdirde para cezası 5.886 TL’dir.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal sürede verilmediği, verilmediğinin resmi makamlarca verilen belgelerle kanıtlandığı ve olayın tekrar ettiği hallerde uygulanan para cezası 14.715 TL’dir.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi ile GSS giriş bildirgesinin yasal sürede verilmediği, denetmenlerce bu durumun tespit edilerek, ceza kesildikten sonraki 15 gün içinde tamamının ödenmesi halinde SGK idari para cezası 736 TL’dir.

İşyeri Bildirgeleri Hakkında Belirlenen 2020 SGK İdari Para Cezaları

İşyeri bildirgesinin yasal sürede verilmediği, usule uygun verilmediği ya da elektronik ortamda gönderilmediği hallerde uygulanan cezai hükümler şunlardır:

 • Bahse konu işyeri kamu idaresi ve defter tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 8.829 TL’dir.
 • Bahse konu işyeri diğer defterleri tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 5.886 TL’dir
 • Bahse konu işyeri defter tutmak mecburiyetinde olmayan bir işletme ise uygulanan para cezası 2.943 TL’dir.

İşyeri bildirgesi zamanında verilmediği fakat ceza tebligatı alındıktan sonra cezanın tamamını 15 gün içinde ödemesi halinde ödemekle yükümlü olduğu tutar için dörtte bir oranında indirim uygulanır. Böyle bir durumda uygulanan ceza tutarları şunlardır:

 • Bahse konu işyeri kamu idaresi ve defter tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 2.207 TL’dir.
 • Bahse konu işyeri diğer defterleri tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 1.472 TL’dir
 • Bahse konu işyeri defter tutmak mecburiyetinde olmayan bir işletme ise uygulanan para cezası 736 TL’dir.

Asıl Veya Ek Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Hakkında Belirlenen 2020 SGK İdari Para Cezaları

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesi, usule uygun verilmediği ya da elektronik ortamda gönderilmediği hallerde uygulanan cezai hükümler şunlardır:

 • Bahse konu evrak asıl ise, evrakta kayıtlı belgede bulunan her bir sigortalı için 589 TL para cezası uygulanır.
 • Bahse konu evrak ek ise, evrakta kayıtlı belgede bulunan her bir sigortalı için 368 TL para cezası uygulanır.
 • Bahse konu evrak ek olup, 30 günden daha az bildirim nedeni ile kurum tarafından re’sen düzenlenmiş ise evrakta kaydı bulunan her bir sigortalı için uygulanan para cezası 1.472 TL’dir.
 • Bahse konu evrak yasal sürede verilmediği ve bu durumun denetmenlerce tespit edilmesi halinde kesilen para cezası 5.886 TL’dir.

Bildirimi Yapılmayan Eksik İşçilik Hakkında Belirlenen 2020 SGK İdari Para Cezaları

Bildirimi yasal olarak yapılmayan eksik işçilik için 2020 yılı itibariyle uygulanan para cezası tutarı 5.886 TL’dir.

İlgili Yazılarımız:

   • SGK İşe Giriş Belgesi Ve Kodları Yazıya Git
   • SGK İş Göremezlik Girişi, Onaylama, Hesaplama Ve Ödemesi Yazıya Git
   • SGK İşyeri Sicil No Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? Yazıya Git
   • SGK İş Yeri Borç Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? Yazıya Git

İşyeri Defter Kayıt ve Evrakların SGK’ya Bildirilmemesi Halinde Belirlenen 2020 SGK İdari Para Cezaları

İşyeri defter kayıt ve belgelerin yapılan yazılı ihtara rağmen SGK’ya ibraz edilmemesi durumunda belirlenen 2020 SGK idari para cezaları şunlardır:

 • Bahse konu işyeri kamu idaresi ve defter tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 35.316 TL’dir.
 • Bahse konu işyeri diğer defterleri tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 17.658 TL’dir
 • Bahse konu işyeri defter tutmak mecburiyetinde olmayan bir işletme ise uygulanan para cezası 8.829 TL’dir.

İstenen bütün evraklar teslim edildiği halde, kayıtlarda geçersizlik olması durumunda geçersizlik tespit edilen her ay için olmak üzere belirlenen para cezası 1.472 TL’dir.

Tasdik Edilmesi Zorunlu Defterin Tasdiksiz Kullanımı Halinde Belirlenen 2020 SGK İdari Para Cezaları

Tasdik edilerek tutulması gereken defterlerin uygun olmayan kullanılması ve bu halde SGK’ya ibraz edilmiş olması halinde uygulanan para cezaları şunlardır:

 • Bahse konu bilanço esası itibariyle defter tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 35.316 TL’dir.
 • Bahse konu işyeri diğer defterleri tutmak mecburiyetinde olan bir işletme ise uygulanan para cezası 17.658 TL’dir.

Diğer 2020 SGK İdari Para Cezaları

Yukarıda belirtilenler dışında uygulanan başlıca cezalar şunlardır:

 • Bahse konu işyeri bilanço esasına göre defter tutmak ile yükümlü iken, işletme hesabını esas alarak defter tuttuğu takdirde ibraz ettiği belgeler geçersiz sayılır ve uygulanan para cezası 35.316 TL’dir.
 • Bildirilen prim ve hizmet beyannamesi üzerinde meslek kodlarının çalışanın yaptığı işe göre belirtilmemesi halinde bu yanlışlığın yapıldığı her bir personel için uygulanan idari para cezası 294 TL’dir.
 • Bildirilen prim ve hizmet bildirgesinde çalışanların ücretlerinin eksik bildirilmesi halinde 294 TL ile 5.886 TL arasında idari para cezası uygulanır. Bu tutar prime esas kazanç üzerinden hesaplanır.

Özetle belirtmek gerekirse işverenin para cezası alması için olması gereken haller şunlardır:

 • İşverenin kanuni yükümlülüğünü hiç yerine getirmemesi,
 • İşverenin kanuni yükümlülüğünü kısmen yerine getirmesi,
 • İşverenin kanuni yükümlülüğün bildirilen zaman için yerine getirmemesi cezaya tabii durumlardır.

SGK idari para cezası konusunda yürürlükte buluna bilgiler bunlardır.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;

 1. https://www.kredivepara.com/sgk-istege-bagli-sigorta/
 2. https://www.kredivepara.com/sgk-ise-giris-ve-isten-ayrilis-bildirgesi-sorgulama/
 3. https://www.kredivepara.com/sgk-aylik-bildirge/
 4. https://www.kredivepara.com/sgk-yapilandirma-bozulmasi/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz