SGK İcra Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?

sgk icra nasil sorgulanir
sgk icra sorgulama yontemleri

İcra dosyası sorgulama e-devlet kapısından yapılmaktadır. Yurt içi davalarda adınıza açılmış bir icra dosyası olup olmadığını bu hizmet aracılığı ile öğrenebilirsiniz. SGK icra sorgulama sistemi ile kişi adına açılmış bütün dosyaları listelenebilmektedir.

İcra sorgulaması yapmak için ise şu adımların izlenmesi gerekmektedir:

 • E-devlet kapısına giriş yapın
 • Burada sisteme girmek için T.C kimlik numaranızı ve size özel e-devlet şifresini girmeniz gerekmektedir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa en yakın ptt şubesinden 2 tl karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz.
 • Sisteme girdikten sonra e-hizmetler seçeneğine tıklayın.
 • Orada hizmet veren kurum ve kuruluşlarda Adalet Bakanlığına gelin.
 • Adalet Bakanlığı altında listelenen hizmetler içerisinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri’ne gelin.
 • Bu sekmenin altında ‘icra dosyası sorgulama‘ başlığına tıklayın.
 • Eğer adınıza açılmış bir icra davası varsa bu sayfada görüntülenecektir.
 • Adınıza açılmış bir icra davası yoksa “Adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava kaydı bulunamamıştır” ibaresi çıkacaktır.

Sigorta Primini Vaktinde Ödemeyen Kişilere Yaptırım Var mıdır?

Kişi SGK’ya olan borcunu zamanında ödemez ise gecikme cezası uygulanmaktadır. İlk üç aylık gecikmede %2 oranında gecikme cezası verilir. Buna ek olarak Hazine Müsteşarlığına bağlı devlet iç borçlanmalarının aylık ortalama faizi de bu cezaya uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de kişilere icra takibi başlar. SGK icra memurlarınca da icra işlemleri sürecine başlanır.

Göz Atabilirsiniz: Banka Nasıl Haciz Yapar? İcra Tebligatı Geldi Ne Yapmalıyım?

Eğer bu işlemler başlatıldıktan 15 gün için borcun tamamı ödenirse, icra kalkar. Fakat ödenmezse, üzerinde icra olan kişinin mal bildiriminde bulunması, borçlarını tecil etmesi, taksitlendirmesi veya borca itiraz etmesi gerekmektedir.

İlgili Yazımız: İcra Dosyası Kapatma Nasıl Yapılır?

Eğer borçlu kişi 15 gün içerisinde bunların hiçbirini yapmazsa bir defaya mahsus 3 ayı geçmeyen hapis cezasına çarptırılır.

Mal bildiriminde bulunan kişinin üzerinden de icra kalkmaz. İcra takip işlemleri devam eder. Borç ödenmezse ya da taksitlendirilmezse gösterilen malla SGK tarafından haciz edilir.

Nelere Haciz Gelebilir?

Kişinin prim borcunu ödeyememesine karşılık haciz edilebilecek mal varlıkları şu şekildedir:

 • Borçlunun menkul ve gayri menkul malları
 • Banka hesapları
 • Maaş, ücret, kira gibi gelirleri
 • Üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz bildirisi ile el konulabilmektedir.

Bunlara ek olarak borçluya ait Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sicil kaydı olan araçları da elektronik ortamda tespit edilip el konulur ve trafikten men işlemlerine başlanır.

Banka hesaplarına haciz de online olmaktadır. E-haciz ile kişinin bankalardaki hesaplarına online olarak el konmaktadır.

Birikmiş Prim Borcunu Taksitle Ödeme

Prim borcunu taksitle kapama, eğer kişi borcunu vaktinde ödeyemeyecekse ve haciz olunan mallarını paraya çevirme durumu yoksa mümkündür. Bunun için borçlu yazılı bir talepte bulunur. Kişi bu talebini borcun bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Merkez müdürlüğüne yapmalıdır.

Talepte bulunurken gereken evraklar ise şu şekildedir:

 • Taksitlendirme talep dilekçesi
 • Mali durum belgesi
 • Borca karşılık teminat ve teminatın tespit raporu

Taksitlendirme işlemlerinde 50 bin TL’yi aşmayan borçlarda teminat alınmamaktadır. 50 bin TL’yi aşan borçlarda ise 50 bin TL’yi ne kadar aşıyorsa onun yarısı kadar teminat göstermesi gerekmektedir. Ayrıca haczedilmiş mallar da teminat yerine geçmektedir.

Teminat yerine geçen diğer varlıklar da şu şekilde listelenebilir:

 • Para
 • Banka teminat mektubu
 • Devlet iç borçlanma senetleri
 • Borçlu ya da borçlu için bir başkasının gösterdiği menkul ve gayrimenkul mallar.

Bunlar yok ise kefil de teminat yerine geçmektedir.

Göz Atabilirsiniz;

İcra Takibindeki Borçlar Nasıl Ödenir?

Haciz durumundaki borçlar kurum ile anlaşmaları bankalara ödenir. Bu bankaları da SGK’nın MOSIP uygulamasından, http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/kamu/Ilgili+Uygulamalar/MOSIP , işyeri sicil numarası ile sorgu yaparak öğrenebilirsiniz.

İcra sorgulama yaptıktan sonra görüntülediğiniz icra takibindeki borçlarınızı bütün olarak ya da taksitlendirdiğiniz borçlarınızın taksitini SGK internet sitesinde e-SGK kredi kartı ile öde, bölümünden günü her saati kredi kartınız ya da internete açık banka kartınız ile ödeme yapabilirsiniz.

Borç İtirazı Nasıl Yapılır?

Prim borcu icrasına karşı itirazı, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde yapabilmektedir. Burada kişi, kendisine ödemesi ya da ödemediği söylenilen bir borcu olmadığını ya da ödemesinin bir kısmını yaptığı veya zaman aşımına uğradığını, söyler.

Bu itiraz da icra tebliğinden sonra 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Teminat Olarak Verilen Gayrimenkullerin Tespiti Kimler Tarafından Yapılır?

Borçlu kişinin teminat gösterdiği gayrimenkuller şu kimseler tarafından değerlendirilir:

 • Kurum teknik elemanları
 • Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri
 • Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları’nda bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapanlar
 • Bankalar ve Sigorta şirketleri yetkilileri
 • Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişiler

Taksitlendirme Kaç Ay Yapılabilir?

Prim borcunun vade süresi belirli bir formülasyon ile olur. Bu formülasyon şu şekildedir:

Kasa + Banka + Kısa vadeli alacaklar / Kısa vadeli borçlar

Bu formülde oran 2 ve altı olursa borçlunun durumu ‘çok zor’ olarak nitelendirilir. Bu durumdaki kişinin formülasyon sonucu 1 buçuk ve altında olursa en fazla 36 aya kadar taksitlendirilir. 1,51 ile 2 arasında ise en fazla 30 aya kadar taksit yapılır.

Formül 2 ve üstü sonuç verirse taksitlendirme yapılmaz.

Eğer SGK icra sorgulama sonucunda çıkan borcun taksitleri üst üste üç taksit ödenmez, son taksitler de ödeme aksaklıkları yaşanır, bir yıl içerisinde 4 aya ait ödenmeyen borç olur ise de borç yapılandırması fesih edilir.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz