SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir, Bildirimi Nasıl Yapılır?

sgk eksik gun bildirimi nasıl yapilir
sgk eksik gun bildirimi nedir

SGK Eksik gün bildirimi çalışanlar için olduğu kadar işveren için de önemli bir konudur. Bu yazıda SGK eksik gün nedenleri ve bildirimi hakkında yürürlükte bulunan geçerli kurallardan bahsedilmektedir.

Dikkatinizi Çekebilir;

SGK Eksik Gün Bildirimi Tanımı

SGK eksik gün sigortalı çalışanın çeşitli sebeplerden dolayı işe gelemediği gün için kullanılan bir terimdir. SGK eksik gün bildirim denildiğinde ise sigortalı çalışan personelin ay içinde 30 günden az çalışmış olduğu bilgisinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi için verilen belge olarak tanımlanabilir.

SGK eksik gün bildirim üzerinde yer alması şartı bulunan bilgiler şunlardır:

 • Çalışanın işe eksik gelmiş olduğu gün sayısı,
 • Çalışanın eksik gün içinde işe gelmeme sebebi,
 • Çalışanın günlük primine esas tutulan kazanç miktarıdır.

Bunların yanı sıra işverenin çalıştırdığı sigortalı personeline ait ‘’Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi’’ni her ay doldurarak SGK’ya bildirmesi yasal olarak zorunludur. ‘’Aylık Prim Gün Ve Hizmet Belgesi’’ üzerinde yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Çalışan personelin prim günü,
 • Çalışan personele ait hizmet bilgisi,
 • Çalışan personelin çalışma günü sayısıdır.

SGK Eksik Gün Sebepleri

SGK’da olabilecek eksik gün sebepleri şunlardır:

 • İstirahat
 • Disiplin cezası,
 • Gözaltına alınma
 • Tutukluluk
 • Kısmi istihdam,
 • Puantaj kayıtları
 • Grev
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen vakalar
 • Doğal afet
 • Birden fazla sebep (eksik gün nedeni birden fazla olması durumlardır. Hem hastalık hem kısmi istihdam gibi)
 • Diğer,
 • Devamsızlık
 • Fesih tarihinde çalışılmamış olunması,
 • Ev hizmetlerinde 30 günden daha az çalışılmış olması,
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Ücretsiz doğum izni,
 • Ücretsiz yol izni,
 • Diğer ücretsiz izin,
 • 5434 SK. Ek 76, GM 192
 • Yarım çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler,
 • Diğer belge/ kanun türlerinden gün tamamlama
 • Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı

SGK Eksik Gün Bildiriminin Yapılma Süreci

SGK eksik gün bildirimi personelin çalıştığı her ay için yapılır. Bahse konu bildirim Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Eksik gün bildirim ilgili form ile işyerinin bağlı olduğu SGK Müdürlüğü’ne posta yolu ile veya elden teslim edilmelidir. SGK eksik gün bildirim en geç ayın 23’üne kadar verilmelidir. Posta yolu ile SGK eksik gün bildirimi yapılacaksa kullanılabilecek yollar şunlardır:

 • Taahhütlü,
 • İadeli taahhütlü,
 • Acele Posta Servisi (APS),
 • PTT Alo Post
 • PTT kargo olabilir.

SGK Eksik Gün Bildirimi Zorunlu Olmayan Haller

SGK eksik gün bildiriminin zorunlu olmadığı durumlar şunlardır:

 • Sigortalının iş göremezlik raporu alması hali,
 • Sigortalının kısa çalışma ödeneği alma hali,
 • Bildirimi yapılacak personelin göz altına alınmış olması ya da tutuklanmış olması nedeni ile 30 günden az çalışmış olma hali,
 • Doğal afet, lokavt, grev, genel yaşamı etkisi altına alan vakalar sebebi ile işyerinde çalışmanın durduğunu bildiren resmi yazı olması hali , (resmi yazının yetkili makamlardan alınmış olması gerekir.)
 • Personelin yarım çalışma ödeneği aldığı durumlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP’) den alınan sözleşmeler uyarınca ay içindeki 30 gün boyunca kısmi süreli çalışanlar için SGK eksik gün bildirimi yapılmasına gerek yoktur.

İlgili Yazılarımız;

SGK Eksik Gün Bildirimi Yapmak Zorunda Olmayan İşyerleri

SGK eksik gün bildirimi yapması zorunlu olmayan işyerleri şunlardır:

 • Genel bütçeye dahil olan idareler,
 • Özel bütçeli idareler,
 • Döner sermayeler,
 • Fonlar,
 • Belediyeler,
 • İl özel idareleri,
 • Belediye ya da il özel idarelerinde kurulmuş olan birlik ve işletmeler,
 • Bütçeden yardım alan kuruluşlar,
 • Özel kanun ile kurulmuş olan kamu kurumu, kurullar, üst kurul ya da kuruluşlar
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve ortaklıkları ile işletmeleri ve sermayeleri % 50 den daha fazla devlete ait ortaklıklar,
 • Kamu kurumu olma özelliği taşıyan meslek kuruluşları ile üst kuruluşlar, sendikalar ya da vakıflar,
 • Toplu iş sözleşmesi yapan işyerleri,
 • 5411 sayılı bankacılık Kanunu içinde yer alan kuruluşlar ve bunlara bağlı işyerleri,
 • Çalışan personel sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler

Yukarıda sayılan iş yerlerinde sadece personelin gelmediği günlerin, her ay verilen ‘’Aylık Prim Ve Hizmet Bildirimi’’nde yer alması yeterlidir. Bu bilgiye ek olarak ‘’ Eksik Gün Bildirim Formu ve Eki’’ gibi evraklar vermelerine gerek yoktur.

SGK Eksik Gün 13 Tanımı

SGK Eksik bildiriminde 13 numaralı kod ile bildirilen sebep, yukarıda sayılan eksik gün nedenleri arasında bulunan ‘’diğer’’ nedenler ile eksik gün bildirim yapmak zorunda olan işverenin kullanması gereken koddur.

SGK Eksik Gün ve Personel Sayısı

SGK Eksik gün bildirimi ile işverenin işyerinde çalıştırdığı personel sayısı arasında bağlantı vardır. İşverenin yanında çalıştırdığı sigortalı personel sayısı 10 kişiden az ise eksik gün bildirimi yapması zorunlu değildir.

Kısmi Çalışanlarda SGK Eksik Gün Bildirim

Kısmi çalışanlarda eksik gün sebebi bildirimi yapılırken ‘’06-kısmi istihdam’’ kodu kullanılmalıdır. Kısmi çalışan kişi, ay içinde 20 gün ve daha az çalışıyor ise eksik gün bildiriminde ‘’06’’ kodu kullanılır. Fakat kısmi çalışan 20 gün ve daha fazla görev yapıyor ise puantaj kaydında ‘’07’’ kodunun kullanılması gerekli görülüyor.

SGK Eksik gün nedenleri ile ilgili resmi olarak ilan edilmiş yasal bilgiler bunlardır.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;

 1. https://www.kredivepara.com/bireysel-emeklilik-iptali-para-iadesi-kac-gunde-yapiliyor/
 2. https://www.kredivepara.com/emeklilik-kredisi-veren-bankalar/
 3. https://www.kredivepara.com/bireysel-emeklilik-sistemi/
 4. https://www.kredivepara.com/sgk-4a-hizmet-dokumu-sorgulama/
 5. https://www.kredivepara.com/sgk-prim-sorgulama/
 6. https://www.kredivepara.com/sgk-gun-sorgulama-tc-kimlik-no-ile-nasil-yapilir/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz