SGK Denetmen Yardımcılığı Nedir? Maaşı Ve Görevleri

sgk denetmen yardimciligi nedir
sgk denetmen yardimciligi maasi
blank
blank

SGK Denetmen yardımcılığı çalışma hayatı içinde işverenin ve çalışanın Sosyal Güvenlik Mevzuatının usulüne göre uygulanıp uygulanmadığını denetleyen kişilerin yaptığı iştir. SGK denetmen yardımcıları ve denetmenleri özellikle kayıt dışı istihdam konusunda yasalara aykırı bir durum olup olmadığını denetlerler. Bahse konu meslekte çalışan kişilerin esas görevi teftiş ve incelemedir. SGK denetmen yardımcıları çalışma yeri Sosyal Güvenlik Kurumu taşra oluşumunda bulunan il müdürlükleridir.

SGK Denetmen Yardımcıları Maaşı

SGK Denetmen yardımcıları maaşları 2020 yılı Ocak ayı için yaklaşık 5050 TL olarak belirlenmiştir. SGK denetmen yardımcılığı için zorunlu yeterlilik süresi tamamlandıktan sonra, SGK denetmeni olunur. SGK denetmen maaşı da 2020 yılı itibariyle 5500 TL’dir.

Bildirilen bu maaş tutarları yaklaşık değerlerdir. Bahse konu rakamlardan BES vb. kesintiler dahil edilmemiştir.

SGK Denetmen yardımcıları göreve 2200 ek gösterge ile başlamaktadır.

İlgili Yazılarımız;

SGK Denetmen Yardımcıları Meslek Grupları ve KPSS Türleri

SGK denetmen yardımcısı olmak isteyen kişiler öncelikle KPSS A grubu imtihanına girmelidir. Bahse konu sınavdan SGK tarafından belirlenen minimum puan alınmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu denetmen yardımcısı olmak için başvuran kişiler, 2 farklı mezun gurubu arasından seçilir. Mezuniyet grubuna göre girilmesi gereken sınavlar ve puan türleri şunlardır:

 • SGK Denetmen Yardımcılığına Başvuran İİBF/SBF- Hukuk Mezunları için istenen puan türleri şunlardır:
  • KPSS P23,
  • KPSS P47,
  • KPSS P40,
  • KPSS P42’dir.
 • SGK Denetmen Yardımcılığına Başvuran İstatistik/Matematik/ Aktüerya Mezunları için istenen puan türleri şunlardır:
  • KPSS P13’dür.

Ayrıca SGK çıkış kodları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

SGK Denetmen Yardımcıları Sınavı

SGK Denetmen yardımcısı olunabilmesi için bir önceki kısımda belirtilen KPSS sınavlarından gerekli puan alındıktan sonra tek  aşamalı sınava girilir. Bahse konu tek aşamalı sınav, sözlü yani mülakat şeklinde yapılır. Mülakat sınavında sorulan sorular şu konularda olabilir:

 • Bahse konu alan bilgisine yönelik sorular,
 • Kurum mevzuatı ile ilgili sorular,
 • İş mevzuatı ile ilgili sorulardır.

Sözlü sınavdan alınması gereken minimum puan 70 olmalıdır.

Dikkatinizi çekebilir;

 • SGK İşyeri Tescil Başvurusu, Dilekçesi Ve Süresi İçeriğe Git

 • SGK Gün Sorgulama TC Kimlik No İle Nasıl Yapılır? İçeriğe Git

 • SGK İdarelerce Borç Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? İçeriğe Git

 • SGK Evrak Takibi Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? İçeriğe Git

SGK Denetmen Yardımcıları İçin İstenen Koşullar

SGK Denetmen yardımcılığı görevine kabul edilmek ve görevi yürütebilmek için müracaatta bulunan adayın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımaları gereklidir. Bu şartlar şunlardır:

 • Başvuru yapan aday Türk vatandaşı olmalıdır.
 • Başvuru yapan aday 657 sayılı kanunun 40 maddesinde belirtilen yaş sınırını geçmemiş olmalıdır. ( Sözlü sınav yapılan yılın 1. Günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gereklidir)
 • Başvuru yapan aday 657 sayılı kanunun 41. Maddesinde belirtilen eğitimi  tamamlamış olmalıdır.
 • Başvuru yapan adayın kamusal haklarından mahrum edilmemiş olması gerekir.
 • Başvuru yapan adayların askerlik ile ilişiği olmamalıdır. Bu anlamda adayların yerine getirmesi gereken koşullar şunlardır:
  • Aday askerlik görevini bitirmiş olmalıdır.
  • Aday askerliğini tecil ettirmiş olmalıdır.
  • Aday yedek sınıfa ayrılmış olmalıdır.
 • Başvuru yapan adayın görevini yapmasına engel olacak derecede akıl hastalığı olmamalıdır.
 • Başvuru yapan adayın arşiv ve güvenlik soruşturmaları tamamlanmış olmalıdır.
 • Başvuru yapan aday Türk Ceza Kanunu 53. Maddesine göre suç işlememiş olmalıdır. Bahse konu karışılmamış olması gereken suçlar şunlardır:
  • Devlet güvenliğine karşı suç işlenmemiş olmalıdır.
  • Anayasal düzene karşı suç işlenmemiş olmalıdır.
  • İrtikap suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Zimmet suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Rüşvet suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Dolandırıcılık suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Hırsızlık suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Güveni kötüye kullanma suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Sahtecilik suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Hileli iflas suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Edim iflası ve ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmemiş olmalıdır
  • Kaçakçılık suçu işlenmemiş olmalıdır.
  • Suç kaynaklı mal varlığı aklamak suçu işlenmemiş olmalıdır.
 • Kasıtlı olarak herhangi bir suçun işlenmesine karışılmamış olmalıdır.

SGK borcu yoktur dilekçesi bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

SGK Denetmen Yardımcıları Çalışma Süreci

SGK Denetmen yardımcılığı sınavlarını geçtikten ve denetmen yardımcısı olarak atandıktan sonra 3 yıl boyunca denetmenlik eğitimi alınır. Bu süre zarfında, işe başlayan denetmen yardımcıları devlet memuru sıfatını taşımaktadır.

SGK denetmen yardımcılığı eğitimi 3 yıl olup ilk 1 yıl teorik eğitim alan denetmen yardımcılarının ilk 6 ay boyunca denetim yapma yetkisi yoktur. Daha sonraki 2 yıl ise pratik çalışma ile denetmen yardımcılığı eğitimi tamamlanır. İlk 1 yıllık teorik eğitim 2 aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır:

 • 3 Hafta sürmekte olan temel hazırlayıcı eğitim.
 • Birinci yılın bitmesine yakın olarak alınan, yetki sınavı eğitimidir.

Daha sonraki pratik eğitim safhasında denetmen yardımcılarının edinecekleri beceriler şunlardır:

 • Yapılacak görev hakkında bilgi edinilmesi,
 • Yapılması gereken denetim çeşitleri,
 • Denetlenmesi gereken iş çeşitleri,
 • Yazışma kurallarıdır.

Denetmen yardımcıları mesleklerindeki ilk 6 ayı tamamladıktan sonra denetime çıkmaya başlarlar. Bu aşamada edinilen bilgiler şunlardır:

 • Soruşturma yürütmek,
 • Tutanak tutmak,
 • Denetim adabı,
 • İfade alma teknik ve usulü,
 • Diğer mesleki yeterlilik becerileridir

Denetmen yardımcılığı mesleğinde ilk 1 sene dolduktan sonra, SGK tarafından belirtilen tarihte yetki sınavına girilir.

Yetki sınavının da başarı ile geçilmesini takiben, denetmen yardımcıları tek başına denetim yapabilme hakkını kazanırlar. 2 Sene de bu şekilde çalışıldıktan sonra yetki sınavına girilmelidir. Yetki sınavı sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamalıdır. Bu sınavda da başarılı olan SGK denetmen yardımcıları SGK denetmeni olarak kurumun tayin ettiği illerde görevlerini ifa ederler.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz