Para

Para; tanımı, fonksiyonları ve kendine ait özellikleri olan maddesel bir varlıktır. Bilinen tarihi serüvenine Lidyalılar ile başlayan para geçen zaman içerisinde pek çok açıdan değişim göstermiştir. Kategorimizin ilerleyen bölümlerinde bu değişimlere ve paranın tanımına ulaşabilirsiniz.

Tanım olarak, bir satın alma aracısı olarak gösterilebilmektedir. Değişim aracısı olarak ta uygun tanımları yapılan paralar, piyasalarda ödeme ya da alışveriş yapılmasını sağlamaktadır. Üstelik bireyler parasayesinde birikim ve tasarruf yapabilmektedir. Böylelikle pek çok insan geleceklerini garanti altına almaya çalışmaktadır. Parabirikiminin nasıl yapılması gerektiği ise her birey tarafından farklı şekillerde anlaşılmaktadır. Bu alandaki bir diğer konu paraların tarihi gelişimidir. İlk kullanım zamanlarda altın ya da gümüş madeni paraları tercih edilmiştir. Üstelik ülkeler zenginliklerini de paralar üzerinden belli etmiştir. Altın, imparatorlukların en zengin olduğu dönemlerdepara olarak kullanılmıştır. Sonrasında bakır ya da gümüş paraların kullanımı tercih edilmiştir.

Paranın özellikleri ve fonksiyonları ise taşınabilir olması ile başlamaktadır. Sonrasında ortak bir değer olması ile sürmektedir. Günümüzde tüm dünya ülkelerinin ortak değer ölçüsü olan para sadece şeklini değiştirmektedir. Resmi ülke konumundaki her ülkenin kendine ait bir para birimi bulunmaktadır. Ayrıca zannedilenin aksine fonksiyonlarına bakıldığında paranın ekonomiler üzerinden doğrudan bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Ancak dolaylı etkiler çerçevesinde para sayesinde ekonomilerin büyüyüp küçüldüğü ya da faiz oranlarının değiştiği bilinmektedir.