Kredi Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Bankalar

Tüketiciler çektikleri kredileri ödemekle yükümlüdür zira bankaların daha sonra sağlayacağı kredilerin muhasebeleştirilmesi geçmişte kredi çeken tüketicilerin aylık taksitlerini ödeyeceği düşünülerek yapılır. Dolayısıyla bir tüketicinin dahi aylık taksitini ödememesi; bankanın sağladığı bir kredinin likiditesindeki kısmi payın yok olması anlamına gelir ve bu bankaları zor durumda bırakmakla kalmayıp bankaların öz varlıklarının küçülmesine neden olur.

Tüm bankaların aynı sorunu yaşayacak olması nedeniyle bu konuda ortak hareket edilmeye karar verilmiş ve aylık taksit ödemelerini yapmayan tüketicileri sistemin dışına itmek için kredi notu ortaya çıkarılmıştır. Sicili bozuk olana kredi veren bankalar, sicili bozuk olan nasıl kredi çeker, sicili bozuk olan hangi kredileri çekebilir vb. konulara değinmeden önce kredi sicilin ne olduğunu bilmekte yarar vardır.

Kredi Sicili Bozuk Ne Demektir

Aylık taksit ödemelerini aksatan tüketicilerin belirli bir süre sonra (çoğu zaman 2 ay, bazı özel durumlarda 3 ay) icra takibine girmesi kaçınılmazdır. Tüketicinin borçları nedeniyle icralık olacak duruma gelmesi veya avukata devredilmesi kredi notunun da bulunduğu rapora işlenir ve kredi sicilinde daha önce çektiği bir krediye olan borcun ödenmemesi sebebiyle icralık olunduğu yer alır.

Kredi sicilinde böyle bir kaydın bulunması farklı bankalara yapılan kredi başvurularını da oldukça olumsuz etkiler ve netice itibariyle kredi sicili bozulmuş olur.Sicili Bozuk Olan Kredi Alabilir mi?

Sicili Bozuk Olan Kredi Alabilir mi

Her ne kadar olumsuz bir durum olsa da TBMM kararıyla 27 Ocak 2017 tarihinde alınan Kredi Sicil Affı Düzenlemesi’nde milletvekillerine beyan edilen raporların da ispatlayacağı gibi ülkemizde kredi sicili bozuk kişi sayısı 11.5 milyon civarındadır ve bu gruptaki tüketicilerin 1.5 milyonu kurumsal firmalardır. Sayının bu denli yüksek olması bankaları cezbetmektedir, ancak yürürlükteki mevzuat gereğince icralık olduktan sonra kara listeye giren tüketicilerin 5 yıl boyunca herhangi bir bankacılık ürünü kullanması sicil affı düzenlemesi yasalaşıncaya dek mümkün değildi.

Kredi sicili bozuk tüketicinin kredi çekebilmek için mutlaka 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kredi Sicil Affı Düzenlemesi’nden yararlanarak mevcut borcunun tamamını kapatması veya yapılandırması gerekir. Bilindiği gibi kredi sicil affının yasalaşmasından önce, 2016 yılının Aralık ayında TBMM tarafından bir düzenleme daha kabul edilmiş ve kredi, kredi kartı borcu olan tüketicilerin borçlarını 72 aya kadar yapılandırabilmesine imkan tanınmıştı.Borcunu ödemeyen, yapılandırmayan ve sicil affından yararlanmayan tüketiciler mevzuat gereği 5 yıl boyunca herhangi bir krediden yararlanamaz, ancak borcunu ödeyen veya yapılandıran tüketiciler sicil affı yasası kapsamında kara listeden çıkartılır ve bankalara kredi başvurusu iletmesi tekrardan mümkün hale gelir. Borç ödenmiş olsa da geçmişte bir kredi çekildiği ve bu krediye olan borcun ödenmemesi nedeniyle tüketicinin bir süre kara listeye girdiği kredi sicilinde yer alır. Yine de bazı yöntemlerle kredi notunu yükseltmek ve bu durumun görmezden gelinmesini sağlamak mümkündür.

BUNA BAKTINIZ MI?  Denizbank Cebimde (3280 SMS) Kredi Başvurusu Yapmak

Sicili Bozuk Olan Nasıl Kredi Alabilir

Banka kredi vermiyor, sicilim bozuk nasıl kredi çekerim, bozuk sicile kredi ve türevi cümleler kuran tüketicilerin çoğunun kredi çekmesinin önündeki engel kredi notunun, çekeceği kredinin aylık taksitlerini ödeyebileceğini ispatlayamayacak kadar düşük olmasıdır. Dolayısıyla bu gruptaki tüketiciler gelir belgesiyle, internetten veya SMS ile kredi başvurusu yaptığında sonuç olumsuz olacaktır.

Sicili bozuk kişilerin kredi notu ne olursa olsun ipotek ettirdiği mal varlığı kadar kredi çekebilmesi mümkündür. Kredi çekmek isteyen tüketicinin öncelikle mal varlıklarını ipotek ettirmek üzere banka şubelerine ziyarette bulunması ve başvurusunu da mutlaka şubeden yapması gerekir. Bankalar, rehin alınan mal varlığını kredi kullanım süresince güvence olarak elinde tutar ve bu durumda borcunu geri alacağını garantilemiş olur, dolayısıyla kredi çekmenin önünde hiçbir engel kalmaz.

Kredi çekebilmek için başvurulabilecek diğer bir yöntem ise kefildir. Kefil olacak kişinin yüksek bir kredi notu ve belgelendirebileceği düzenli bir geliri olması gerekir. Kefil gösteren tüketicinin, aylık geliri oranınca kredi çekebilmesi mümkün olur.

Sicili Bozuk Olan Esnaf Kredi Alabilir mi2017 yılına girilirken kredi sicili bozuk olan ve 5 yıl boyunca herhangi bir bankacılık ürünü kullanamayacak esnaf sayısının 1.5 milyona ulaşması ve tefecilik faaliyetlerinin arttığının tespit edilmesi üzerine 27 Ocak 2017 tarihinde Kredi Sicil Affı Düzenlemesi yasalaşmıştı. İlk etapta bireysel tüketiciler için düşünülmüş gibi yansıtılsa da düzenlemenin yasalaşmasının ardındaki asıl sebep esnafın zor durumda olması ve çoğunun kepenk kapatmasıydı. Bu düzenleme kapsamında borcunu ödeyen veya yapılandıran esnafın sicilinin temizlenmesine ve bankacılık ürünleri için tekrardan bankalara başvuruda bulunabilmesine imkan tanındı.

Sicili Bozuk Olan Esnafa Faizsiz Kredi

Yasalaşan sicil affı düzenlemesinin en güzel yanlarından birisi de geçtiğimiz dönemlerde hacmi arttırılan devlet destekli faizsiz kredilere başvuru imkanını tekrardan sunması.

Bilindiği gibi devlet destekli faizsiz kredilerden yararlanmak isteyen esnaf öncelikle Ziraat Bankası’na başvuru iletmelidir. İletilen başvuru sonrasında Ziraat Bankası tıpkı standart kredilerde olduğu gibi risk analizi yapar ve kredinin verilip verilmeyeceğine karar verir. Kredi notu düşük olan tüketicilerin çoğu bu aşamada kredi başvurusuna olumsuz yanıt almaktadır. Sicili bozuk olan esnaf ise algoritmik inceleme sonrasında sistem tarafından elenir ve kısa süre içerisinde ret cevabı almış olur. İşte bu adımı da aşarak yalnızca kredi notuyla değerlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen esnafın sicil affı yasasından yararlanması gerekir. Aksi taktirde devlet destekli faizsiz kredilerden de yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

BUNA BAKTINIZ MI?  Kredisi devam eden ev satılır mı?

Sicili Bozuk Olan Emekliye Kredi

Sicili bozuk emekliler de ipotekli veya kefil göstererek kredi çekebilir, hatta çoğu zaman diğer gruptaki tüketicilere nazaran olumlu sonuç alma oranı daha yüksektir.

Sicili bozuk olan emeklilerin, kredi kullanmadan önce sicil affı düzenlemesi kapsamında kara listeden çıkmış olması gerekir. Kara listeden çıktıktan sonra ipotek veya kefil göstererek, emekli maaşını çektiği bankaya kredi başvurusu ileten tüketicilerin çoğu talep ettiği krediye sahip olmaktadır. Sicili bozuk tüketiciler arasında emekli grubunu cazip kılan en önemli avantaj ise icra edilebilecek bir gelirin olmasıdır.

Sicili Bozuk Olana İpotekli Kredi

Herhangi bir taşınmaz mal varlığı olan sicili bozuk tüketici, tapusuyla birlikte bankaya giderek malını ipotek ettirebilir ve değerince kredi çekebilir.

İpotek ettirilen mal varlığı kredi vadesi boyunca farklı kişilere kiralanabilir, ancak satışı gerçekleştirilemez. Çekilen kredi miktarı ne olursa olsun malın tamamı ipotek ettirilir ve borcun ödenmemesi halinde de malın tamamının satışı gerçekleştirilir. Satış gerçekleştikten sonra banka, tüketicinin kendisine olan borcu tahsil eder ve geriye kalan parayı kişinin hesabına yatırır.

Sicili Bozuk Olana Araç Kredisi Verirler mi

Sicili bozuk olan tüketicinin borçlarını kapatmamış veya yapılandırmamış olması halinde ipoteksiz veya kefilsiz araç kredisi çekme olanağı yoktur. Yine taşıt kredisi çekmek isteyen tüketicilerin de sicillerini temizletmek için sicil affı yasasından yararlanması ve kara listeden çıkmış olması gerekir.

Sicili Bozuk Olanlara Ev Kredisi

Sicili bozuk olan tüketicilerin farklı bir konuta sahip olması halinde bu konutunu ipotek ettirerek veya yüksek kredi notuna sahip, düzenli geliri olan bir kişiyi kefil göstererek konut kredisi çekmesi mümkündür.

Diğer yandan 2017’nin Ocak ayında yürürlüğe giren Sicil Affı Düzenlemesi’nden yararlanan tüketicilerin kredi notlarını yükseltmeleri halinde herhangi bir ipotek veya kefil göstermesi de gerekmeyebilir. Bilindiği gibi sicil affından yararlanan tüketicilerin kredi notu tekrardan oluşuyor ve tıpkı ilk defa kredi kullanılıyormuş gibi yükseltilmesi gerekiyor.

BUNA BAKTINIZ MI?  Öğrenciye ihtiyaç kredisi veriliyor mu

“Sicili Bozuk Olana Kredi Çıkartılır” sloganıyla hizmet veren firmalar güvenilir mi

Son zamanlarda kredi sicili bozuk kişilerin sayısının artması ve kredi çekebilmelerinin her geçen gün daha da zorlaşması ile tüketiciler adına kredi çekebileceğini iddia eden kişi ve kurumların sayısı da hayli artmıştır.

Bu kişi ve kurumlar şu şekilde çalışır; Öncelikle tüketicinin ne kadar paraya ihtiyacı olduğu öğrenilir ve bu miktarda para tüketiciye teslim edilmeden önce bir satış fişi hazırlanır. Bu fişe olan ödemelerin de senetle yapılacağı not düşürür ve tüketiciden imzalaması istenir. İmza sonrasında herhangi bir satış gerçekleşmez veya formaliteden dolayı anlık olarak zimmetine geçirildikten sonra bedelsiz olarak geri alınır. Ödemelerini yapmayan tüketicinin karşısında hukuki dayanağı olan bir belge bulunur ve bu belge bazı kişiler için ödemelerini yapsa dahi sorun teşkil eder.

Bu kişi ve firmaların hiçbir güvenirliği yoktur, yapılan iş yasal değildir ve Türk Ceza Kanunu uyarınca para satışını gerçekleştiren kişi kadar parayı teslim alan kişi de suçlu sayılır.

Kredi Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Bankalar

Sicilim Bozuk Hangi Banka Kredi Verir

Sicili bozuk olan tüketicinin gerekli prosedürleri yerine getirmesi halinde tüm bankalardan kredi çekmesi mümkündür, ancak Denizbank, Odeabank, Akbank ve Garanti gibi bankalar diğerlerine nazaran şartları biraz daha esnek tutmaktadır.

Bu bankalara yapılacak kredi başvurularına tüketicinin mutlaka şubeden başvurması, ipotek veya kefil göstermesi gerekir. Gelir belgesi beyan edileceği de unutulmamalıdır, aksi taktirde sicili bozuk kişiler tarafından doğrudan yapılacak kredi başvurularına olumlu yanıt alınması pek olanaklı değildir.

Vergi Borcu Olana Kredi Veren Bankalar

Bilindiği gibi SGK ve vergi borçları da TBMM tarafından kabul edilen bir düzenlemeyle kredi notu hesaplamasına dahil edilmiş, tüketiciler kredi başvurusu yaptığında bu borçların da kurumlar tarafından erişilebilir olması sağlanmıştı.

Vergi borcu olan tüketicinin kredi çekip çekemeyeceği ile ilgili en önemli belirleyici faktör aylık gelir ve vergi borcunun ne kadar olduğudur. Bu kapsamda vergi borcunu yapılandıran tüketicinin aylık taksit ödemeleriyle çekmek istediği kredinin aylık taksit ödemeleri toplamının 1.5 katından daha fazla geliri varsa kredi çekmesi mümkün, ancak bu şartı sağlamayan tüketicilerin kredi çekmesi mümkün değildir. Yine bu şartı yerine getiren tüketicilerin Denizbank, Odeabank, Akbank ve Garanti ile iletişime geçmesi faydalı olacaktır.


One Reply to “Kredi Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Bankalar”

  1. Günümüz şartlarında bazı ihtiyaçlarımız için bankalara başvurabiliyoruz. Ev alırken, araba alırken ya da günlük ihtiyaçlarımızda bankaların sunmuş olduğu kredi imkanlarından yararlanabiliyoruz. Evlilik hazırlığı yapanlar, sağlık sorunu yaşayanlar, çocuğu için eğitim harcamaları yapanlar ya da araç almak ve değiştirmek isteyenler için çeşitli kredi imkanları sağlanmaktadır. Günümüz şartlarında bu giderlerimiz için maddi durumunuz yeterli olmayabiliyor. Bu durumlarda bankaların kolay ödemeli ve uygun faizli kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Tabiî ki bu kredileri kullanırken ödeme seçenekleri, faiz oranları ve vade imkanları da çok önemli.. Kullandığımız kredi için vade seçeneği oldukça önemlidir. Çünkü vade seçeneklerimize göre aylık ödeme tablomuz belirleniyor. Aynı zamanda vade seçenekleri toplam ödenecek olan borcunuzun miktarını da değiştirebiliyor.. Ödediğimiz borç tutarı değişebiliyor. Her banka kredi seçeneğine göre farklı vade imkanları sağlamaktadır. Kullanmış olduğunuz kredi vadenize göre ödeme seçeneklerinizde belirlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir