Kar Marjı Nedir?

Kar marjı herhangi bir hizmet yahut üründen beklenen kar oranı olarak tanımlanabilir. Kar marjı üründen ürüne, hizmetten hizmete farklılık gösterebilir. Kar marjı “gross profit” ve “mark-up” olarak hesaplanabilir. İngilizcede iki karşılığı bulunan bu kelimelerin türkçede tek bir karşılığı vardır o da kar marjıdır. Kullanılan hesaplama yöntemine göre kar marjı farklı hesaplanabilir. Bundan dolayı kar marjı hesaplayacak olan kişiler hangi hesaplama yöntemi kullanılacaksa hesaplama öncesinde ona karar vermeli ve hesaplamayı ona göre yapmalıdır. Aksi durumda farklı kar marjları hesaplanarak karışıklığa sebep olunabilir.

Kar Marjı Nasıl Hesaplanır?

1. Gross Profit: Bu hesaplama yöntemi Yukarıdan aşağıya hesaplama olarak adlandırılmaktadır. Gross Profit hesaplama yöntemiyle kar marjını bulmak öncelikle ürünün/hizmetin satış fiyatından alış fiyatı çıkartılır. Elde edilen sonuç satış fiyatına bölünür. Bölümün sonucu da 100 ile çarpılarak kar marjı bulunmuş olur. Formülize edilirse:

 • Gross Profit – kar marjı = [ ( satış fiyatı – alış fiyatı ) / satış fiyatı ] x 100 
BUNA BAKTINIZ MI?  Halka Arz Yöntemleri

Örneğin bir ürünün veya hizmetin:

 • satış fiyatı 100TL olsun
 • alış fiyatı 50TL olsun.
 • Bu durumda Gross Profit – kar marjı = ( 100-50 ) / 100 x 100 = 50 /100×100 = %50 olarak yukarıdan aşağı hesaplama yöntemiyle bulunmuş olur.

2. Mark-up: “Aşağıdan yukarıya hesaplama” olarak adlandırılan bu yöntemle yine Gross profit yönteminde olduğu gibi ilk olarak ürünün veya hizmetin satış fiyatından alış fiyatı çıkartılır. Bulunan fark alış fiyatına bölünür. Bölüm sonucu da 100 ile çarpılarak aşağıdan yukarıya hesaplama ile kar marjı bulunmuş olur. Formülize edilirse:

 • Mark-up – kar marjı = [( satış Fiyatı – alış Fiyatı) / alış Fiyatı] x 100


Örneğin bir ürünün veya hizmetin:

 • satış fiyatı 100TL olsun
 • alış fiyatı 50TL olsun.
 • Bu durumda Mark-up – kar marjı = ( 100-50 ) / 50 x 100 = 50 /50×100 = %100 olarak aşağıdan yukarıya hesaplama yöntemiyle bulunmuş olur.
BUNA BAKTINIZ MI?  Akıllı Yatırım Nasıl Yapılır ?

Bahsedilen kar marjı hesaplama yöntemlerin birbirine benziyor gibi gözükse de aralarında fark vardır. Aynı verilerle hesaplama yapıldığında yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere farklı kar marjları elde edilmektedir. Farklı örnekler üzerinden incelenirse aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı kar marjları arasında aşağıdaki gibi bir ilişki olduğu görülecektir.

 • 100% Yukarı = 50.0% Aşağı
 • 75% Yukarı = 42.9% Aşağı
 • 50% Yukarı = 33.0% Aşağı
 • 25% Yukarı = 20.0% Aşağı

Yukarı da belirtilen şekilde kar marjı hesaplama işlemi yapılabilir. Kar marjı genel bir durumdur ve sürekli değişiklik gösteren bir durum olmadığı için hesaplamayı bir kere öğrenmek yeterli olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir