Kredi ve Para

İş Kurma Aşamaları

İş Kurma Aşamaları

İş kurmayı kafaya koyan girişimciler belli başlı aşamaları doğru şekilde atlatarak hayallerindeki işi gerçeğe dönüştürmüş olurlar. Bu aşamaların her biri atlanmadan yapılmalıdır. Aksi durumda ileriki süreçte bu eksiklikler mutlaka kendini hissettirecektir. Şimdi detaylıca iş kurma aşamalarının nelerden oluştuğunu inceleyecek olursak:

İşletmenin Kurulacağı Yer:

Yeni kurulacak bir işletme için maddi kaynakların sınırlı olduğu aşikardır. Böyle bir durumda ilk yapılacak şey düşük maliyetli olan ve en fazla verim alınabilecek bir yerin seçimidir. Yer seçimi işletmenin faaliyetlerinin doğru bir biçimde yürütmesi açısından oldukça önem arz edecektir. Kuruluş yeri seçilirken rastgele bir seçim yapmaktan kaçınılmalı ve detaylı bir araştırma içerisine girilmelidir. Bütün bu araştırmaların sonucunda en uygun kuruluş yerinin seçimi yapılmalıdır.

  • Ekonomik faktörlerin göz önünde bulundurulması da bu aşamada önemli kritlerlerdendir. Enerjinin nasıl ulaştırılacağı, nasıl kullanılacağı yine aynı şekilde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi için hammaddenin nasıl ulaşacağı gibi konularda yer seçimi açısından önem arz edecektir.
  • Seçilen yerin arazi, iklim, ısı, nem gibi faktörler göz önüne alındığında işletmenin faaliyetini olumsuz etkielemeyecek bir yer olması da önemli olan bir diğer husustur.
  • İşletmenin yerleşim merkezlerine ne kadar uzak ya da yakın olduğu bir başka husustur. Kişiler çalıştığı yerlerin sosyal olanaklara da yakın olmasını talep eder. Bundan dolayı da kurulacak olan işletmenin sosyal olanaklara çok uzak olmaması gerekmektedir.

İşletmenin Karşılaşacağı Ekonomik Faktörler

Bir işletme için ekonomik faktörlerin belirlenmesi bir noktada tahmin edilen gelirin gideri karşılayıp karşılayamayacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hammadde maliyeti, işletmenin ihtiyaç duyduğu enerji maliyet, çalışan kişilere yapılacak ödemeler, işletmenin inşaatı için gerekli maliyet, taşınacak bir ürünse taşıma masrafları gibi faktörler ekonomik açıdan aşılması gereken durumlar olarak kaşımıza çıkmaktadır.

  • Hammadde: Kurulacak olan işletme hammadde kullanarak bir ürün üretecekse bu durumda hammaddenin durumuna göre hammaddenin çıkarıldığı yere yakın olmak durumunda kalabilir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde işletmenin kurulacağı yer ister istemez daha pahalıya mal olan bir yer olabilir.
  • Enerji maliyeti: Devlet işletmeler için çeşitli olanaklar tanısa da bir fabrikanın harcayacağı enerji miktarı ciddi rakamlar tutabilmektedir. Bundan dolayı işletme kuruluş aşamasında bu faktörün de göz önüne alınması gerekir.
  • İşçilere ödenecek maaş: Elbette işletmenin zamanında işlerini yetiştirebilmesi için belli bir işçiye ihtiyacı olacaktır. Bu kapsamda ne çok az ne de çok fazla işçi çalıştırılmalıdır. Gerçekten iş için gerekli olan işçi sayısı tespit edilmelidir.
  • Taşıma maliyeti: Üretilen ürünlerin taşınması işletmenize belli bir maliyet olarak yansıyatacaktır. Kuruluş aşamasında bu maliyetleri göz önüne alarak ona göre bir fiyat politikası belirlemeniz işletmenin geleceği için önem arz edecektir.
  • Pazar araştırması: Girmiş olduğunuz piyasada yapacağınız işi yapan diğer firmaları araştırmalı ve sizin satacağınız ürünleri nasıl bir fiyata sattıklarını öğrenmelisiniz. Ayrıca piyasanın bu üründen beklentilerini de detaylı bir şekilde öğrenmelisiniz ki siz de bu ihtiyaçları karşılayabilir.

İş kurmak isteyen kişiler bu aşamaları dikkatli bir şekilde tamamlarsa işletmelerini hayata geçirmeleri için yapması gerekenleri tamamlamış olacaktır.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.