İcra Dosyası Kapatma Nasıl Yapılır?

İcra Dosyası Kapatma nasıl yapılır
İcra Dosyası Kapatma nasıl yapılır

Bir borcunuz var ve ödemediniz, üzgünüz ama alacaklınız tahsilat için icra yoluna başvuracaktır. İcra takibi, alacaklının icra müdürlüğüne başvurması ile başlar. İcra dairesi adresinize borç miktarını gösterir bir tebligat gönderir ve sizi borcu ödemeye davet eder. İcra dosyası alacaklının alacağının borçludan tahsil edemediği durumlarda adli bir merci olan icra işlemleri borçlunun borcunu tamamen ödemesi ya da alacaklının feragat etmesi durumlarında icra dosyası kapatma 2020 işlemi kendiliğinden gerçekleşmektedir. Borç ödemesi aynı zamanda hukuki yükümlülüğünde son bulmasına neden olur. Bu işlem alacaklı avukatı ile de neticelendirilmektedir. Şayet gerçekten bir borcunuz varsa derhal ödemeniz sizin lehinize olacaktır. Eğer her hangi bir borcunuz yoksa ya da tebligatta yazıldığı kadar değilse borca yani adresinize gönderilen ödeme emrine itiraz etmeniz gerekir. İtiraz için, tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren 7 gün süreniz var ve bu süreyi geçirmemeniz çok önemli. Dolayısı ile size adliyeden bir evrak gelirse vakit kaybetmeden avukatınızla görüşün. Eğer ki itiraz etmez ya da süresini geçirirseniz ödeme emri kesinleşir ve haciz aşamasına geçilir.

 DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR:

İbraname ile İcra Dosyası Kapatma

Alacağı icra dairesine ödemeden gidip, alacaklıya yada alacak vekili olan kişiye ödeme yapmanız durumunda, alacaklıya olan borcun hariçten kendisine  ödendiğine dair ve alacaklıya hiçbir borcunuzun olmadığını gösteren bir ibraname  almanız gerekmektedir. Bu belgeye İbraname denmektedir ve bu şekil de icra dosyası kapama işlemleri daha hızlı ilerlemektedir.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer ve Düştüğünü Nasıl Öğreniriz?

İcra dosyasının durumuna ve borcun nevine göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle 1 yıl boyunca hiç işlem yapılmayan dosyaların kapatılmasına karar verilebilir. Bu durumda arşive inen dosyalar var ise çıkartılması talepli dilekçe yazılması gerekir. Dosyalar açık olsa dahi araç hacizleri 1 yıl, gayrimenkul hacizleri ise 2 yıl içinde satışı istenmez ise düşer. Ancak onun dışında haciz isteme hakkı ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl geçmekle düşmektedir. Bu durumda asıl alacak, faizleri, vekalet ücreti, icra masrafları dosyaya ödenir gerekli tahsil ve cezaevi harçları da yatırılırsa icra dosyası kapanacaktır. Yahut bir edimin yerine getirilmesi ile ilgili olan bir icra takibinde o edim yerine getirildiğinde icra müdürleri dosyanın kapatılmasına karar verecektir.

İlgili Yazımız;

  • İcra Dosyası Kapatma Nasıl Yapılır? Yazıya Git
  • E-Devlet İcra Dosyası Sorgulaması Nasıl Yapılır? Yazıya Git
  • İcralık Olanlara Kredi Veren Bankalar Yazıya Git
  • İcraya Nasıl Başvurulur? İcra Davası Açmak? Yazıya Git

İcra Dosyasının Düştüğünü Nasıl Öğreniriz?

İcra Dosyası Sorgulama işlemi, adınıza açılmış veya kendinizin açtığı icra dosyalarını takip edebilmek için Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı hizmetleri kapsamında E devlet Kapısına ekledi. Yapılan düzenleme ile vatandaşlar artık haklarında açılan veya kendi açtıkları icra dosyalarını kolaylıkla E Devlet’ten sorgulayabilecekler. Sorgulama yapmak için TC kimlik numaranız ve E-devlet şifreniz ile E-Devlete girmeniz yeterli, sistem dosya numarası veya başka ek bir bilgi istemiyor. İcra dosyası sorgulama sayfasından sadece açmış olduğunuz ve adınıza açılmış olan icra davalarını kolayca takip edebilirsiniz.

İcra Dosyası Kapatma Harcı 2020

Dosyadaki borcun durumuna göre belirlenmektedir. İcra dosyası kapatma harcı 2019 başvuru harcı, 29,20 TL – Vekalet harcı, 4,30 TL’dir 2020 yılı için de bu miktarlar geçerlidir. Peşin harç ise, takip tutarı üzerinden hesaplanır. Takibe konu alacak tutarının %05’i Binde beş’i daha sonra tahsil harcından mahsup edilmek üzere icra müdürlüğünce takip başlatılırken alacaklıdan alınır. Dosya da kısmen ya da tamamen tahsilat yapılması halinde, başlangıçta alınan harçlara ek olarak, icra dosyasının bulunduğu aşamaya göre farklılık gösterecek şekilde ilave harçlar tahsil edilir.

İcra Dosyası Kapatma Harcı Hesaplama 2019

Tahsil harcının yükümlüsü kural olarak borçludur. Tahsil harçları, takip tutarı üzerinden hesaplanır. Bir icra dosyasında icra müdürlüğünce alınabilecek maksimum tahsil harcı miktarı bellidir. Takip masrafları ve işleyecek faiz için tahsil harcı tahakkuk ettirilemez. Örneğin Asıl Alacak miktarı 10.000 TL,  takip öncesi faiz 2.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL alacak icra takibine konulduğunda, dosya alacağı faiz ve masraflarla birlikte 50.000 TL’ye dahi ulaşsa, maksimum 12.000 TL üzerinden tahsil harcı hesaplaması yapılır ve alınır. Gerekli harçlar ve çıkartılan kapak hesabındaki miktar yatırıldıktan sonra dosyanın kapanmasına karar verilir. Bu dosyalar tekrar açılmaz. Ancak dosya işlemsizlikten dolayı düşmüş ise bu durumda dosya kapanmış olsa da yeniden açılabilir. Bunun için de borçlu ya da alacaklı da olsanız fark etmez bir avukata danışmanızda fayda vardır. Borcunuz olmadığını söylüyorsanız; 7 günlük süreyi kaçırmadan size tebligatı gönderen icra müdürlüğüne gidip ‘benim borcum yok, borca ve ferilerine itiraz ediyorum’ şeklinde beyanda bulunmanız yeterli olacaktır. Bu durumda alacaklı taraf, itirazın iptali davası açıp alacağını ispat etmek durumunda kalacaktır.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır mı?

Borçlu sadece eline gelen icra yahut ödeme emrinde görünen parayı yatırırsa dosyasının kapanmama durumu söz konusu olabilir. Zira ödeme ve icra emrinde genelde sadece asıl alacaklar ve faizleri görünür. Avukatın icra vekalet ücreti, icra masrafları harçlar gelen kağıtta görünmez. Bu sebeple de icra dosyasını kapatmak isteyen kişinin icra dairesine giderek öncelikle kapak hesabını çıkartması gerekmekte ve borcunu kapak hesabında yazan miktara göre ödemelidir.

Dolayısı ile üç farklı şekil de icra dosyasını kapatabiliriz. Birinci yol borçlu kimse, cezaevi harcı dışındaki alacak, faiz, masraf, vekalet ücreti ve harçlardan mesuldür. Dosyanın hangi aşamada borcunun kapatılıp infazının yapılacağına göre tahsil harcı oranı değişebilmektedir. Borcunu ödemek ve dosyayı kapatmak isteyen borçlu icra müdürlüğüne giderek, borçlu olduğu dosya ile ilgili kapak hesabı yapılmasını isteyebilir. Çıkan sonuca göre borcunu öder ise dosya ile ilgili hukuki sorumluluğu biter. Hacizli malları varsa üzerlerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep eder. İkinci yol borçlunun, alacaklının avukatı ile görüşerek bir çözüme ulaşmaya çalışmasıdır. Bu şekilde yapılacak olan ödemeler avukat ve alacaklı inisiyatifinde ilerlemektedir. Buna uygulamada borcun haricen tahsili de denmektedir. Borç tamamen ödendiğinde, alacaklının avukatı ya da alacaklının kendisi borcun haricen tahsil edildiğine dair bir dilekçe yazarak dosyanın kapatılması talebini icra müdürlüğüne verir.

Üçüncü yol ise, dosyada 1 sene boyunca işlem yapılmamış olması sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması durumudur. Alacaklı yeniden harç ve diğer giderleri ödemek şartı ile dosyayı tekrar işleme koydurabilmektedir. Dosyadaki borçtan, alacaklının feragat harcı ödeyerek feragat etmesi durumunda da dosya resmi olarak kapanacaktır.

Borcunuz varsa itiraz etmeden ödeme yapmak lehinize olacaktır. Çünkü icra masrafları, vekalet ücreti, asıl alacak ve işleyecek faiz kalemlerinin hepsini ödemeniz gerekecek. Takipte geçen süre uzadıkça da faiz işlemeye dolayısıyla ödemeniz gereken borç miktarı artmaya devam edecektir.

İcra Dosyası Kapatma Talebi Dilekçe Örneği

……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2019/……. E.                                                                                                                     …/…/…

İcra dairenizde derdest olan … esas sayılı takip dosyasına ilişkin alacak haricen tahsil edildiğinden, peşin harcın mahsubu suretiyle hesaplanacak tahsil harcının alınmasına müteakip, dosyadaki tüm hacizlerin fekkini ile birlikte fekki için ilgili yerlere müzekkere yazılmasını, dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ederim .

Alacaklı Vekili

Av.

Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;

 1. https://www.kredivepara.com/senet-nasil-icraya-verilir/
 2. https://www.kredivepara.com/icra-ihalesi-nerede-ve-nasil-yapilir/
 3. https://www.kredivepara.com/senet-ne-zaman-icraya-verilir/
 4. https://www.kredivepara.com/banka-nasil-haciz-yapar/

Güncelleme: 21.01.2020

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz