Kredi ve Para

Hukuk

Hukuk, geçmişten bu yana toplum yaşamının düzenlenmesi için aracı olarak kullanılmaktadır. Gerek yazılı gerek yazısız kaynaklara dayanan hukuk sistemleri hayatın her alanında etkin rol oymamaktadır. İçeriklerimizde hukukun para ile alakalı olan kısımları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Para hem uluslararası alanda hem de ülkemiz sınırları içinde alım aracısı olarak kullanılmaktadır. Alımlar ise doğrudan ticareti akıllara getirmektedir. Bunun yanı sıra kredi çekimleri, tahsil sıkıntıları gibi kıstaslar da hukukun sorunları arasında girmektedir. Bireyler ya da kurumlar maddi açıdan zorluk yaşamamak için parasal açıdan hak teminleri için hukuktan yardım istemektedir.

Hukuk düzenine göre alacaklar ve vergiler için özel kanunlar oluşturulmuştur. Akıl sağlığı yerinde olan her vatandaş için bu kanunlara uyum sağlanması gerekmektedir. Yasalara uygunsuz şekilde hareket edilmesi halinde gerekli olan işlemler başlatılmaktadır. Örneğin alacak verecek açısından yaşanan sorunlar bu alanda aktif hizmet veren avukatların işlemleri neticesinde çözüme kavuşabilmektedir. Avukatlar genellikle borçlulara ihtar ya da ihbar gönderimi yapmaktadır. Sonrasında ise alacakların temin edilmesi için mahkemelere başvurulmaktadır. Para alımlarında yasal haklar gereğince hacze kadar ilerleyen yöntemlerin kullanımı mümkündür. Alacak miktarına göre bireylerin malları için tedbir kararı aldırmak da mümkündür. Tedbir kararları neticesinde bireyler sahip oldukları mallar üzerinde elde etmiş oldukları hakları bir süre kullanamamaktadır. Kısıtlamalar borçların ödenmesinden sonra sona ermektedir. Para konusu geniş olduğu için hukuktaki yeri de çok geniştir.

İcra Dosyası Kapatma 2019 Bir borcunuz var ve ödemediniz, üzgünüz ama alacaklınız tahsilat için icra yoluna başvuracaktır. İcra takibi, alacaklının icra...
Bankalarla imzaladığınız sözleşme maddelerinin bazılarının değişmesi veya kaldırılması gerekebilir. Yine bazen hesabınızı kapatmanız için dilekçe yazmanız gerekebilir. Kredi kartı /...
Bahsettiği araç engelliler için ve ortada özel bir durumu var. Bir kimse için özellik taşıyan, kendisi için çok önem arz...
Evet yapabilirler.  Varlık şirketleri, bankaların borçludan alamadığı alacağını temlik yoluyla satın alıp, kendisi borçluyla muhatap olur. Yani borçludan parayı tahsil...
TTNET evde, ofiste ve birçok noktada internet hizmeti sunan Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olmayı başarmıştır. Yıllardır sektörde öncü olmasının...
Tapuya haciz koymak ne demek, icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcunu ödemeyen borçlunun gayrimenkul mallarına alacaklının talebi doğrultusunda idari ve adli...
Haciz, para alacaklarının ödenmesini sağlamak için borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Haciz ancak borçluya ait olan ve paraya çevrilmesi mümkün...
Borcunu ödemeyen borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması işlemine haciz deniyor. Alacaklılar...
Kurumsal alanda sıkça kullanılan belgelerden birisi olmasından imza sirküsü nedir en çok merak edilen konulardan birisidir. İmza sirküleri temel olarak...
İşler iyi gitmemiş olabilir ve üzerinizde haciz işlemi olabilir peki, emekli maaşına haciz konulur mu, tüm bilgileri sizin için araştırdık.. Sosyal...
Yapılan bazı işlemlerde vekalet gerekebilir. Bu durumda vekalet çıkartmak gerekir. Peki işlemler tamamandıktan sonra vekalet nasıl iptal edilir? Bu konu...
İcra davaları kendi içinde farklılık gösteren davalardır. İcra takip ve taraf takip olarak icra davası açılabilmektedir. Yalnız bunların yanında en...
Kredi kartı borcu adli sicil kaydı dendiğinde, akla yasal bir işlem gelebilir. Çünkü sicil kaydı yasal olarak alınan bir kanuni...
Bir kimsenin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğunu gösteren resmi belgeye senet denir. Senetle borçlanma günümüzde artmaktadır. Çünkü insanlar gelecek vadeli...
2012 senesine kadar İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesine göre haciz durumunda evde bulunan hemen hemen her şey haczedilebiliyordu. Bu...
İhtiyati tedbir süregelen bir davada her iki tarafın da zarara uğramasını önlemek amacıyla alınan hukuki koruma durumuna verilen isimdir. Bu...
Bankadan konut kredisi çekip ev alıyorsanız bu durumda ilgili banka borcun ödemesi sonlanana kadar eve ipotek uygular. Eve uygulanan bu...
12