Hangi Mallar Haczedilemez?

2012 senesine kadar İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesine göre haciz durumunda evde bulunan hemen hemen her şey haczedilebiliyordu. Bu konuda yanlış yapıldığı düşünülerek ilgili maddede değişiklik yapılmaya karar verildi. 2012 yılında İcra ve İflas Kanunu’nun 82.maddesinde Torba Kanun kapsamında bir takım değişiklikler yapıldı. İşte bu yapılan değişiklikler kapsamında ev hacizinde, haczedilecek mallar yönünden bir takım değişikliklere gidilmiştir. Peki nedir bu değişiklikler, getirilen kısıtlamalar neleri kapsar?

Göz atabilirsiniz: Varlık Yönetim Şirketleri Haciz Yapabilir mi?

Haczedilemeyen mallar nelerdir?

1. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş vb. değerli eşyalar haricindeki borçlu ya da borçlu olan kişiyle aynı çatı altında yaşayan aile bireylerini koruma maksatlı lüzumlu mallar ve buna eş değer eşyalar haczedilemeyeceğine kanaat getirilmiştir. Burada istisna elbette vardır. Lüzumlu eşya olarak sayılabilen eşyaların aynısından birden fazla olması durumunda bu eşyalardan biri haczedilebilir. Yani yine bu lüzumlu olarak kabul edilen çamaşır makinesi, buzdolabı gibi eşyaların evin içinde bir tane olması durumunda hiçbir şekilde haczedilemez.

2. İkinci olarak haczedilemeyen şey ise bedeni çalışarak para kazanan bir insanın çalışmak için kullandığı alet, araç ve gereçlerde haczedilemeyen mallardır. Buradaki amaç kişinin mesleğini sürdürebilmesini sağlamaktır. Mesela herhangi bir berbere haciz gelmiş olsa, tutup da berberin koltuğunu, makasını vb. işi için gerekli olan araç ve gereçleri haczedemez.

3. Üçüncü olarak kişinin üzerine zimmetli devlet malları bulunuyorsa bunlara da hiçbir şartla haciz konulamaz.

4. Özel kanunlarda Haczinin mümkün olmadığı mallara haciz konulamaz.

Göz Atabilirsiniz;

5. Kişilerin haline münasıp evleri haczedilemez. Ancak bu konuda bir istisna mevcuttur. Yani tüm haline münasıp evler haczedilemez diye bir kaide yoktur. Mesela; herhangi bir borçlunun evi vardır ve o evde tek başına yaşıyordur. Yaşamış olduğu evin değeri 400000TL’dir. Böyle bir durumda borçlu olan kişiye aynı civarda daha makul fiyatlı ve ufak bir evde yetebilecektir. İşte bu tarz bir senaryonun oluşması durumunda ev haline münasıp olsa bile İcra memurluğu vasıtasıyla ilgili ev satışa çıkartılır. Evin satılmasıyla elde edilen paradan kişinin oturacağı daha ufak ve makul bir ev için para ayrılır ve geri kalan kısım borcunu kapatmak için alacaklı olan kişiye verilebilir.

5. Öğrenci bursu alıyorsanız, bunu haciz konulma olasılığı yoktur.

Göz atmanızda fayda var: Banka Nasıl Haciz Yapar? İcra Süreci İşleyişi

Bu gibi senaryoların yaşanması durumunda İcra memuru durumu değerlendirir ve malların haczinin uygun olup olmadığına karar vererek işlemleri gerçekleştirir. İcra memurlarının vermiş olduğu kararlara karşı gerekli görülmesi durumunda itiraz amaçlı dava da açılabilmektedir.

Bakabilirsiniz;

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz