Ana Sayfa Girişim

Girişim

İnsanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için belli gelirlere ihtiyaçları bulunmaktadır. Gelirler için kimileri belli otoriteler altında çalışmayı tercih etmektedir. Bazı insanlar ise girişimcilik yaparak yeni iş kolları oluşturmaktadır. Bu bağlamda girişim ve girişimci başlıkları gündeme gelmektedir. Girişim kategorimiz sayesinde iki konuyla alakalı olarak en temel detaylara hâkim olabileceksiniz.

Girişim bir işe başlama olarak genel tanım almaktadır. Ancak başlama hareketinde maddi açıdan kar elde etmek amacının bulunması gerekmektedir. Aksi hallerde yapılan işlem girişim olarak tanımlanmamaktadır. Mal ya da hizmet üretimi yapmak konusunda tüm kar ve zararı resmi olarak üzerine alan kimseler ise girişimci olarak tanımlanmaktadır. Girişimci tek kişiden oluşabildiği gibi birkaç kişiden de oluşabilmektedir. Açılan yeni kuruluşların ortaklı olarak hizmet vermesi çoklu girişimciliğe örnek olarak verilebilmektedir.

Girişimcilik kavramı kurumsal şirketlerdeki ya da devlet sektöründeki çalışma şartlarından memnun olunmaması yüzünden popülaritesini artırmaktadır. Ancak herkesin girişimci olabilmesi mümkün değildir. Çünkü girişimci olunabilmesi için belli özelliklerin taşınması gerekmektedir. Verilmek istenen hizmet alanı konusunda bilgi sahibi olmak bir girişime başlanmadan önce yapılması gereken ilk şeydir. Girişimciler de bundan ötürü araştırmaya meyilli olmalıdır. Ayrıca işler gereği girişimciler işveren konumuna geleceklerdir. Bundan kaynaklı girişimcilerin lider vasıfları bulundurmaları da istenmektedir. Son olarak yapılan girişimlerin tümü kar getirmemektedir. Maddi ve manevi olarak sıkıntı yaşanmaması için girişimcilerin tüm sonuçlara hazır olmaları gerekmektedir.