Emre Muharrer Senet İcra Takibi

Emre muharrer senet
Emre muharrer senet

Makalenin İçerisinde Neler Var?

Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senet müstenit olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, bu bölümdeki hususi usullere göre haciz yolu ile veya borçlu iflasa tabi şahıslardan ise iflas yolu ile takipte bulunabilir.

Alacaklı, takip talebinde 58’nci maddedeki hususlardan başka iflasa tabi borçlusu aleyhine haciz ve iflas yollarından hangisini istediğini bildirmeğe ve takip talebine kambiyo senedinin aslım ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeğe mecburdur.

Alacağı çek poliçe yahut emre yazılı senede dayanan alacaklı; rehinle sağlanmış olsa bile, kambiyo senetlerine mahsup yolla icra takibinde bulunabilir. Bu icra takibi usulünde haciz yolu ile veya iflas yolu ile takip yapılabilir. İflas yolu ile takip yapılabilir. İflas yolu ile takip yapılabilmesi için borçlunun iflasa tâbi kişilerden olması gerekir.

Alacaklı, takip talebinde haciz ve iflas yollarından hangisini istemişse, talepnamede onu gösterecek, Ayrıca takip talebine kambiyo senedinin aslını ve onaylı örneğini ekleyecektir. Senedin örneği borçlu adedine göre olacaktır.

Dikkatinizi Çekebilir: Senet Nasıl Geçersiz Olur?

Emre Muharrer Senet

Bono, uygulamasın da çok sık kullanılan bir kambiyo senedidir ve kendine özgü hükümleri dışında poliçe hükümleri bono için de uygulama alanı bulur. Hukuki mahiyeti itibariyle ise bono, soyut bir borç ikrarıdır. İktisadi olarak ise, bir kredi vasıtası olarak kabul edilir.

Bononun Geçerlilik Şartları

Bono veya emre muharrer senet ibaresi mutlaka yer almalıdır. Bütün şartların olmasına rağmen bu ibareler yoksa bu senet emre yazılı ödeme vaadi olarak kabul edilir.

Belirli bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadi, mutlaka bedel olacak, belirli olacak, bedelin ödenmesi kayıt ve şarta tabi tutulmayacak.

Kime ya da Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı ve Soyadı (Lehtarın İsmi)

Keşidecinin imzası mutlaka bulunmalıdır ve kendi el ürünü olmalıdır.

Düzenlenme tarihi mutlaka olmalıdır.

-Bu koşulları taşımayan senetler kambiyo vasfını kaybeder ve borçlular aleyhine takip yapma olanağı hukuken ortadan kalkar.

Dikkatinizi Çekebilir: Senet Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Alternatif Zorunlu Şekil Koşulları

Bonoda “düzenlenme yeri” açıkça gösterilmiş olmalıdır. Eğer, “düzenlenme yeri” gösterilmemişse “senedi düzenleyen kimsenin adının yanında yazılı olan yer” düzenlenme yeri sayılır. Bu da senette yazılı değilse, senet “bono” niteliğini taşımaz.

Ödeme yeri mutlaka bulunmalıdır. Fakat açıkça yazılması şart değildir. Eğer bu ibare yazılmamışsa Düzenlenme yeri ödeme yeri olarak kabul edilir.

İsteğe Bağlı Koşullar

Vade: Dört çeşit vadeden biri konulabilir. Vade konulmamışsa görüldüğünde ödenecek bonodur.

Keşidecinin İsmi: Bonoda keşidecinin isminin yer alması zorunlu değildir. Çünkü Yargıtaya göre imza sahibi kimse onun aleyhine icra takibi yapılmasında sakınca yoktur.Sırf keşidecinin isminin yazılmaması bononun geçerliliğini etkilemez.

Bakmanızda Fayda Var: Ticari Senet Ne Demek?

Bununla ilgili olarak; Kıymetli evrak niteliğini taşıyan bir borç senedi olan bono (emre muharrer senet), Ticaret Kanunu’nda (TTK m. 776-779) düzenlenmiş ve 779. maddedeki yollama gereğince “niteliğine aykırı düşmedikçe” poliçe hakkındaki hükümlerin bu kıymetli evrak türüne de uygulanması öngörülmüştür. Senet bedeli yalnız yazı ile veya yalnız rakamla birden fazla kez gösterilmiş ve bunlar arasında fark varsa bunlar arasında “en az bedel” geçerli olur (TTK m. 676/2).

Ancak alacak miktarı senette -yazı ile “yirmiyedimilyon beşyüz milyon”, “onbirbin dörtyüzbin” gibi- farklı anlamlara gelebilecek biçimde ifade edilmişse, bu senet “kayıtsız şartsız bir bedeli içermediğinden” bono niteliğini taşımaz. Senette “bedel” kısmı hiç yazılmamışsa bu senet “bono” sayılmaz. Senette “alacak miktarı” (senet bedeli) “Türk Lirası veya yabancı para birimi” olarak değil de, – “100 gr. altın”,35 “…adet ata altınının ödeme günü karşılığı” şeklinde gösterilmişse, senet bono niteliğini taşımaz. “Ödenecek meblağın, senet üzerinde (metnin üstünde, içinde, sol veya sağ köşesinde) gösterilmesi yeterli olup, nerede yazıldığının önemi yoktur.

Bonoda ödenmesi öngörülen bedelin hangi ülkenin parası olduğu tam olarak belirtilmemişse, örneğin; bedel “dolar” olarak gösterilmiş, fakat bunun ABD Doları mı, Kanada Doları mı olduğu belirtilmemişse, “ödeme yerindeki para türüne itibar edilir (TTK m. 711/4). Ancak bu şekilde sorun çözüme kavuşturulamıyorsa, senet içeriğinden de bu durum anlaşılamıyorsa senet geçersiz olur.

Ayırca Protestosuz Senet Ne Demek? konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.

 


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz