Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans

Eğitim yönetimi, kurumların eğitimini, fiziki koşullarını, donanımlarını, materyallerini, insan kaynağının tüm yönlerini yönetmek veya koordine etmektir. Eğitim yönetimi bir nevi müdür veya idarecidir, eğitimi yönetmekten sorumlu kişilerdir. Eğitim yönetimi iş imkanları,

 • Millî Eğitim Bakanlığında çalışan kişiler bu alana girmek istiyorsa kademe atlamada kolaylık sağlayabilir. Çünkü öğretmenlik yapıp da bu programa devam ettiği için hızlıca müdür yardımcısı olan kişiler mevcut ve aynı zamanda yönetici adaylarına ciddi bir puan avantajı sağlamaktadır.
 • Kolejler ve benzeri dershanelerde veya herhangi bir eğitim kurumunda koordinatörlük, yöneticilik, şeflik vb. pozisyonlarda çalışabilecek kabiliyeti sunan bir programdır ve ancak bu pozisyonlara ulaşmada ne kadar şanslı olabilirsiniz tam bir kesinlik bulunmamaktadır.
 • Millî Eğitim Bakanlığında müfettişlik yapacak kabiliyeti ve imkânı sunmaktadır ve müfettişlik başvurularında artı avantaj sağlaması söz konusu olan bir durumdur.

Eğitim Yönetiminde Olan Dersler

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı yararları genel olarak,

 • Başta okul yöneticileri ve öğretmenler olmak üzere program öğrencilerinin eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi ve aynı zamanda çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine uygun şekilde öğrenmeleri amaçlanır.
 • Bu kapsamda bulunan program dahilinde sunulan Eğitim Örgütlerinde Liderlik,
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri.
 • Eğitim Örgütsel Yenileşme.
 • Eğitimde Denetimle Değerlendirme.
 • Eğitimin Sosyal Temelleri ve Öğretim Programlarının Yönetimi aynı zamanda Eğitim Ekonomisi ve Finansman.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi gibi dersler, Okul Kültürü ve İklimi, Kuram ve Uygulamada Okul Yönetimi vb. gibi dersler genel olarak bu program öğrencilerinin uygulama temelli çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere hazırlanmıştır.

Diğer üniversitelerde olan eğitim yönetimi dersleri,

 • Yönetim Bilimi ve Süreçleri.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
 • Örgütsel Davranış ve Yönetimi.
 • Eğitim Araştırmaları ve Uygulama.
 • İstatistik, Liderlik Yaklaşımları.
 • Yüksek Lisans Seminer olmak üzere çeşitli üniversitelerde çeşitli başlıklarda eğitimler verilmeye devam etmektedir.

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans

Eğitim yönetimi yüksek lisans, bu programın temel görevi bireylere yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve tamamen eğitim alanında araştırma yapmaktır. Anabilim dalının genel amacı bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri ve eğitime yön verecek potansiyelli bireyleri yetiştirmek.

 • Temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmada eğitim yönetimi yüksek lisans
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının Hedefi Programın amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmek.

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Avantajları

Bu alanda yüksek lisans programına başvuracak adayların dikkat etmesi gerekenler,

 • Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde dört yıllık lisans düzeyinden mezun olmaları gerekmektedir.
 • Üniversitelerin herhangi bir bölümünü bitirmiş ve öğretmenlik alanında pedagojik formasyon eğitimi alan kişiler başvurabilir.
 • Ayrıca aday kişilerin YDS sınavından en az 45 puan alması veya ÖSYM tarafından eşdeğer olan bir yabancı dil sınavından buna eşdeğer bir puan alması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak bireyler öğrenci lisansından mezun olduğu ALES puanından veya sözel ALES puanına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi yüksek lisans avantajları, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarda okul yöneticiliği ve aynı zamanında eğitim denetçiliği alanlarında uzman olur ve görev yapabilirler.
 • Ve aynı zamanda bu alanda yüksek lisans mezunu olanlar, yine aynı alanda giriş sınavında yeterli bulunması koşuluyla doktora eğitimi alabilirler.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi nedir?

Eğitim Yönetimi ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi arasında pek bir farklılık bulunmamaktadır. “Denetim” kavramı daha önceleri literatüre girmiş ve eğitim yönetiminin yanında bir de onu denetlemek adına eğitimlerin verildiği program olmaktadır. Yani bir nevi teftiş etmek müfettişlik yapmak denebilir. Bu farklılık yalnızca isimle ilgili olmaktadır.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Ne İşe Yaramaktadır?

Bu programın faydaları ve iş imkanları, okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı, eğitim kurumlarında şeflik, koordinatörlük vs. gibi eğitimin yönetildiği ortamlarda, kişinin yetkinlik belirten bir yüksek lisans programı denebilir. İş alanları kişinin kendi çabalarına göre değişmektedir ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda, yönetimsel anlamda hızlıca mevki yükseltmeye destek olur.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz