Kredi ve Para

Para

Para; tanımı, fonksiyonları ve kendine ait özellikleri olan maddesel bir varlıktır. Bilinen tarihi serüvenine Lidyalılar ile başlayan para geçen zaman içerisinde pek çok açıdan değişim göstermiştir. Kategorimizin ilerleyen bölümlerinde bu değişimlere ve paranın tanımına ulaşabilirsiniz.

Tanım olarak, bir satın alma aracısı olarak gösterilebilmektedir. Değişim aracısı olarak ta uygun tanımları yapılan paralar, piyasalarda ödeme ya da alışveriş yapılmasını sağlamaktadır. Üstelik bireyler parasayesinde birikim ve tasarruf yapabilmektedir. Böylelikle pek çok insan geleceklerini garanti altına almaya çalışmaktadır. Parabirikiminin nasıl yapılması gerektiği ise her birey tarafından farklı şekillerde anlaşılmaktadır. Bu alandaki bir diğer konu paraların tarihi gelişimidir. İlk kullanım zamanlarda altın ya da gümüş madeni paraları tercih edilmiştir. Üstelik ülkeler zenginliklerini de paralar üzerinden belli etmiştir. Altın, imparatorlukların en zengin olduğu dönemlerdepara olarak kullanılmıştır. Sonrasında bakır ya da gümüş paraların kullanımı tercih edilmiştir.

Paranın özellikleri ve fonksiyonları ise taşınabilir olması ile başlamaktadır. Sonrasında ortak bir değer olması ile sürmektedir. Günümüzde tüm dünya ülkelerinin ortak değer ölçüsü olan para sadece şeklini değiştirmektedir. Resmi ülke konumundaki her ülkenin kendine ait bir para birimi bulunmaktadır. Ayrıca zannedilenin aksine fonksiyonlarına bakıldığında paranın ekonomiler üzerinden doğrudan bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Ancak dolaylı etkiler çerçevesinde para sayesinde ekonomilerin büyüyüp küçüldüğü ya da faiz oranlarının değiştiği bilinmektedir.

Para, tarihin başlangıcında ticaret için kullanılan bir araç iken, 1900’lü yıllardan sonra amaç haline gelmiştir. Bireylerin çoğu parayı kazanmayı kendine...
Devletin veya ticari bir kuruluşun ödünç para almak amacıyla çıkardığı ,bir yıldan uzun süreli, belirli bir faiz getirisine sahip olan...
İlkel çağda aile olarak yaşayan insanların toplumlaşmaya başlaması ile ortaya çıkan kurallar, zamanla hukuk kuralları yani kanunlar haline gelmiştir. Geçmişten...
En çok merak edilen konulardan biri de birikimin hangi yöntemle yapılması gerekliliğidir. Yani tutup dövize mi para yatırmalı? altına mı...
Yaşam içerisinde isteklerini elde etmek isteyen insanların neredeyse tümü zengin olmak istemektedir. Zengin olan kişiler maddi anlamdaki isteklerinin birçoğunu karşılayabilmektedir. Hal...
Yaşam içerisinde insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için para kazanmaları gerekmektedir. Bu kapsamda akla takılan cevap beklenen soruların başında zengin olmanın en...
Afyon, özellikle İstanbul gibi büyük ve karmaşık şehirlerde yaşamaya kıyasla daha sakin, sessiz bir şehirdir. Siz de emekli olmak için...
Açık artırma genelde değeri oldukça yüksek olan eşyalar için yapılan bir satılma yöntemidir. Burada bir noktada değeri biçilemeyen eşyalara değer...
Birikim yapmanın dışında bir diğer önemli hususta birikimleri arttırma hususudur. İnsanlar bir şekilde birikim yapar ve bu birikimlerle yaşamını daha...
Günün birinde nakde sıkıştığınızda kapısını çalacağınız kişilerden biri de patronunuzdur. Hele hele küçük çaplı bir firmada çalışıyorsanız bu şekilde patrondan...
İnsanlar yaşam içerisinde birbirlerine parası olmaları durumunda borç verebilmektedir. Burada da genelde tanıdığı, güvendiği kişilere borç verme durumu söz konusudur....
Yaşam içerisinde arkadaşlar arasında borç isteme, borç verme gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda elbette borcun verilmesi kadar...
Senet iki kişi arasında gerçekleştirilen bir ödeme aracıdır. Burada kişilerden biri herhangi bir kuruluşu da temsil ediyor olabilir. Senet alacaklı...
Bankada hesabı bulunan herhangi bir kişi yine bankaların düzenlemiş olduğu çekleri kullanarak herhangi birisine ödeme yapabilir. Bu konumda alacaklı olan...
Malezya, Okyanus'un ortasında bize göre daha sıcak bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye gibi birçok etnik kökenin beraber yaşadığı Malezya'da...
Amerikan Doları, Amerikan Merkez Bankası tarafından basılan bir ödeme aracı olmakla birlikte Türkiye'de Euro ile birlikte en çok tercih edilen...
Doğalgaz gerek ısınmak için olsun gerek mutfaktaki ocaklar için olsun birçok ilde aktif olarak kullanılan bir sistemdir. Doğalgaz sisteminin doğru...