Borç Ödendikten Sonra Haciz Ne Zaman Kalkar?

borç ödendikten sonra haciz ne zaman kalkar
borç ödendikten sonra haciz ne zaman kalkar

Makalenin İçerisinde Neler Var?

Borcunu ödemeyen borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması işlemine haciz deniyor. Alacaklılar İcra Müdürlüğüne müracaat ederek, haciz başlatabiliyor. Haczedilen mallar borcun ödenmemesi durumunda satılarak elde edilen gelirden borç kapatılıyor. Ancak satış talebinin de belli bir süre içerisinde yapılması gerekiyor. Aksi halde haciz kalkıyor. Peki, haciz kararı ne zaman kalkar?

Okuyabilirsiniz: Banka Nasıl Haciz Yapar?

Haciz Ne Zaman Kalkar?

Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur. İcra dosyası kapatmanın temel şartı borcun ödenmesi alacaklının alacağından feragat etmesi gerekir. İcra Müdürlüğüne giderek tüm masrafları birlikte kendiniz ödeme yapmak suretiyle de kapatabilirsiniz. Burada borcu kapatmak için en mantıklı yok alacaklı avukatı ile görüşün ve ödemenizi pazarlık ile yapın. Avukat ise icra müdürlüğüne yazacağı borç haricen tahsil edilmiş olup ilgili dosyadan alacağımız kalmamıştır şeklinde icra dosyasını kapatabilir ve bu sayede sizde borcun olmadığına dair fek yazısı alabilirsiniz.

Bir diğer husus ise borcun ödenmesine rağmen özellikle avukata ödeme yapıldığı borcu yoktur yazısı alındığı halde e-devlet üzerinden açık görünen icralar. Normalde İcra dosyanın tamamen kaldırılması için İcra Müdürlüğüne dosya  kapama harçlarının da ödenmesi gerekir bunu ödememek için dosyanın düşmesini beklemektedirler yani bir (1) yıl işlem yapılmayan ve harç ücreti ödenip yenilenmeyen dosyalar kendiliğinden düşer. Varsa böyle bir durumunuz bir yıl içinde silineceğini göreceksiniz.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere alacaklının alacağından cayması veya borcun ödenmesi gerekir siz borcunuzu ödediniz ve araba, ev ve arsanıza konulan icrayı kaldırmak istediniz. Yapmanız gereken bocu kapatırken avukata araba ve arsanız evinizde olan icranın da kaldırılmasını hatırlatın Zaten Avukatın icra müdürlüğüne yazacağı haricen borç tahsil edildi veya alacağımız kalmadı şeklinde yazısı ile birlikte mallar üzerinde olan o dosyaya esas olmak şartı ile icralar kalkar. Araç üzerinde olan icralar sistem üzerinden otomatik olarak kaldırılmaktadır. Ancak taşınmazlar için Tapu Müdürlüğüne icra dan müzekkere yazılması gerekir bunun elden takibi mümkün değildir. icra dosyanız kapatıldıktan 10-15 gün sonra e-devletten icranın kalktığını görebilirsiniz.

Dosya Kapatıldı ama İcra Kalkmadı?

Ancak bazen icra dosyası kapatılmasına rağmen taşınmaz üzerinde bulunan icranın kalkmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise posta giderinin ödenmemesi olacaktır. İcraya bizzat gidin ve halen taşınmazda şerh olduğunu söyleyin. Muhtemelen posta gideri ödenmediği için müzekkere yazılmamıştır siz 22 TL olan bedeli ödeyin 10-15 güne kalmaz icra kalkar.

Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödeneği taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki ;

  • Borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması
  • Her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi
  • Müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Göz Atabilirsiniz;

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.

E-Haciz Ne Zaman Kalkar?

E-haciz Ne Zaman Kalkar
E-haciz Ne Zaman Kalkar

Elektronik haciz sürecini sonlandırmak isteyen kişiler kendilerine tanınan 7 günlük süre içerisinde aksiyon alırsa çok daha zahmetsizce haciz işlemini sonlandırabilir. Eğer bu süreç geride kaldıysa ve an itibariyle haciz kararı kesinleştiyse haczi uygulayan vergi dairesi ile iletişime geçerek; taksitlendirme ya da toplu ödeme aracılığıyla borcun ödeneceği taahhüt edilmelidir. Vergi dairesi, isteği inceleyecek ve ödemenin ne şekilde gerçekleşeceğine karar verecektir. Ödeme yapılmadan ya da taksitlendirme gerçekleşmeden haciz işleminin sonlandırılması mümkün değildir. Banka hesabımıza, arabamıza veya gayrimenkul varlıklarımıza e-haciz olarak bloke konuldu. E-Haciz sorgulamasını yukarıdan yaptık ve borcumuzun ne kadar olduğunu ilgili kurumlardan öğrendik. İlgili kurumlara borcunuzu ödedikten sonra, eğer aceleniz yoksa veya ne zaman kaldırılacağı sizi ilgilendirmiyorsa 1-2 gün içerisinde e-haciz blokesi kaldırılır. Eğer çok aceleniz varsa ve acilen blokenin kaldırılmasını istiyorsanız, ilgili kurumunun müdürüne veya müdür yardımcısına başvurarak 1-2 saat içerisinde e-haciz bloke işlemini kaldırabilirsiniz. E-Haciz, elektronik bir haciz işlemi olduğundan dolayı kısa bir süre içerisinde bloke kaldırılacaktır.

Haciz işlemine maruz kalmamak adına yapılabilecek şey vergi borcunun zamanında ödenmesidir. Eğer vergi borcu zamanında ödenmiyorsa yine ödeme süresi içerisinde, herhangi bir gecikme söz konusu olmadan vergi dairesiyle görüşme yaparak borcun taksitlendirilmesi istenmelidir.

Bakabilirsiniz;

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz