Bankaya İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bankaya İtiraz Dilekçe
Bankaya İtiraz Dilekçe

Bankalarla imzaladığınız sözleşme maddelerinin bazılarının değişmesi veya kaldırılması gerekebilir. Yine bazen hesabınızı kapatmanız için dilekçe yazmanız gerekebilir. Kredi kartı / banka kartı harcama itirazı hakkında yapmanız gerekenler. Aşağıdaki işlemler için kredi kartı/banka kartı harcama itirazında bulunabilirsiniz.

  • Bilginiz dışında yapılan dönem içi hareketlerinizde/ekstrenizde gördüğünüz işlemler
  • Kayıp/çalıntı kartınız ile gerçekleştirilen işlemler
  • Üye işyeri/ATM kaynaklı yaşanan problemler

 

İtiraz etmek istediğiniz işlemler için, Direkt Bankacılık Kartlarım>Şifre Güvenlik Ayarları>Kart Harcama İtirazı adımlarının ardından itiraza konu kart ve harcama veya nakit çekim işlemlerinin seçilmesi gerekmektedir. Ya da Harcama İtirazı Formu’nu doldurarak bankaya ait resmi e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. Örnek olarak aşağı da, Harcama İtirazı ile ilgili yapılması gerekenleri anlatalım.

Harcama İtirazına Konu Durumlar

İşlemlerin yetkilendirmediğiniz üçüncü kişiler tarafından yapılmış olması,

Kayıp/çalıntı kartını​z ile bilginiz haricinde işlemler yapılmış olması,

İşlemlere konu ürün/hizmetin alınamaması/eksik alınması,

Diğer sebepler,

Birden fazla yansıyan işlem olması,

İşlem tutarının farklı olması,

Satın alınan ürün/hizmetin satıcının belirttiği özelliklerden farklı olması,

Ödemenin farklı bir şekilde yapılmasına rağmen aynı tutarın kredi kartına da yansıtılması,

İşlemin iptal/iade edilmesine rağmen iadenin karta yansımaması,

ATM’den eksik nakit çekim yapılması veya hiç çekilememesi durumlarında harcama itirazında bulunabilirsiniz.

 

Harcama İtirazında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Direkt Bankacılık Kartlarım>Şifre Güvenlik Ayarları>Kart Harcama İtirazı adımlarının ardından itiraza konu kart ve harcama ve/veya nakit çekim işlemlerinin seçilmesi gerekmektedir. Ya da Harcama İtirazı Formu’nu doldurarak ilgili bankanın resmi e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.​ Belirtilen formun kullanılamaması durumunda, itiraz edilen işlemlerin açıkça yazıldığı, itiraz nedeninin detaylı olarak belirtildiği, kart hamili tarafından imzalanmış bir yazı (Dilekçe) hazırlanarak iletilebilir. Harcama itiraz yazısının (Dilekçe) içeriğinde aşağıdaki bilgiler mutlaka bulunmalıdır.

  • İşlem tarihi
  • İşlem tutarı
  • İşyeri adı
  • Kart hamili/ek kart hamili adı-soyadı
  • Kart/MBB numarası
  • Kart hamili/ek kart hamili imzası

 

Harcama itiraz formu kullanılması durumunda, itiraz nedeni ile ilgili sadece bir kutucuk işaretlenmelidir. İtiraz edilen harcama ek karttan yapılmış ise harcama itiraz formu veya itiraz yazısı ek kart hamili tarafından imzalanmalıdır. İtirazınız, işlemlerin tarafınızca yapılmadığı yönündeyse, güvenliğiniz ve itiraz sürecinin doğru bir şekilde devam edebilmesi için kartınızı acil olarak yenilemeniz gerekmektedir. Harcama itirazları, kartın ve işlemin türüne göre ödeme kuruluşları (Visa/MasterCard/BKM) kurallarına istinaden incelenmekte olup, itirazların üye işyerine iletilebilmesi için zaman kısıtı bulunmaktadır. İtirazların, zaman aşımı nedeniyle olumsuz sonuçlanmaması için dönem içi hareketlerinizde, ekstrenizde yer alan işlemlerin düzenli olarak incelenmesi ve itiraz olması durumunda en kısa zamanda İlgili bankaya iletilmesi gerekmektedir. Harcama itiraz formuna ya da itiraz yazısına (Dilekçe), itiraz nedeni içeriğine uygun olarak destekleyici belgeler (alacak belgesi, iade slibi, iptal numarası, farklı şekilde ödendiğine dair belge, karakol tutanağı, sipariş formu ya da numarası) eklenmelidir.

SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Senet Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

 

İtiraz Takibi

İtiraz süreci 15-180 gün arasında sonuçlanabilmekte olup, tarafınıza süreç ve sonuç hakkındaki bilgilendirmeler SMS, posta veya e-posta yoluyla yapılacaktır. İtirazınız Bankanıza ulaştıktan sonra bildirim numarası oluşturulacak ve sizinle paylaşılacaktır.

 

 

Bankalara dilekçe yazarken el yazısını ya da bilgisayar yazısını tercih edebilirsiniz. El yazısıyla yazacaksınız temiz bir A4 kağıda yazınızın açıkça okunabilir bir biçimde yazılmış olmasına dikkat etmeniz yeterlidir. El yazısıyla yazmak yerine bilgisayarı tercih ederseniz de Word programı ile kolayca yazabilirsiniz.

 

Banka Ekstre İsteme Dilekçesi

 

……………BANKASI

………. ŞUBESİ’NE

 

–          Tüm hesaplarımıza ait hesap ekstreleri,

–          Kredi hesaplarımıza ait hesap ekstreleri.

 

Şubeniz nezdinde bulunan tüm hesaplarımıza ait yukarıda ki bilgilerin gönderilmesini rica ederiz.

Yukarıdaki taleplerimizin ……………-………….. tarihleri itibari ile güncel olarak gönderilmesini ve ayrıca sisteminizde kayıtlı e posta adreslerinin …………………………….olarak güncellenmesini rica ederiz.

 

İsim – Soyad:

İmza:

Tarih:

TC Kimlik:

Adres:

 

 

Akbank Dilekçe Örneği

 

AKBANK T.A.Ş.

 

…………….. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Akbank …………….…….. şubesinden açtırmış olduğum …………………. numaralı banka hesabımın kapatılmasını talep etmekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

Adres                                                                                                 …./…./20..

 

………………………………..                                                         Ad – Soyad

………………………………..

………………………………..                                                         İmza

 

 

Banka Numara Değişikliği Dilekçe Örneği

 

……………BANKASI

………. ŞUBESİ’NE

 

 

Şubeniz nezdinde güncel olarak bulunan ……… kayıtlı telefon numaramız olan ……….. ………. tarihleri itibari ile ………………….olarak güncellenmesini rica ederiz.

 

İsim – Soyad:

İmza:

Tarih:

TC Kimlik:

Adres:

 

 

Bilgi Güncelleme Dilekçe Örneği

 

…./…./……

……………BANKASI

………. ŞUBESİ’NE

Şubeniz nezdinde güncel olarak bulunan …………………… adresinden …./……/2019 tarihinden itibaren, ……………………………………………….. adresine taşınmış bulunmaktayım. Adres değişikliğinden dolayı gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

 

İsim – Soyad:

İmza:

Tarih:

TC Kimlik:

Adres:

 

 

Vakıfbank Dilekçe Örneği

 

Türkiye Vakıflar Bankası

…………….. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Vakıfbank …………….…….. şubesinden açtırmış olduğum …………………. numaralı banka hesabımın kapatılmasını talep etmekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

Adres                                                                                                 …./…./20..

 

………………………………..                                                         Ad – Soyad

………………………………..

………………………………..                                                         İmza

 

 

SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  İcra Dosyası Kapatma Nasıl Yapılır?

 

İptal Çeklerinin Bankaya İadesi Dilekçesi

 

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN            :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                               :

KONU                                  :

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …, keşidecisi …. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olan ekte suretini sunduğumuz çeki alacağına karşılık olarak almıştır. Müvekkil hamili olduğu … Bankası’nın … keşide tarihli ve … çek nolu çeki kaybetmiştir.

Müvekkil çekin tedavüle girmesinden ve bu nedenle mağduriyetlerin yaşanmasından endişe etmektedir. Bu nedenle söz konusu çekin iptalini sağlamak için iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER           : TTK, HUMK ve sair ilgili mevzuat

NETİCE ve TALEP               : Bahsedilen nedenlerle;

 

Öncelikle yukarıda ayırt edici özellikleri belirtilen çek hakkında çekin dava sonuna kadar ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve kararın … Bankası … Caddesi Şubesi’ne yazılmasına, … Bankası’nın … keşide tarihli ve … çek nolu çekin iptaline çekle ilgili ödeme yasağı konulmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …

 

Davacı Vekili

 

 

DBS İptal Dilekçesi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri bayi ve distribütörlerden olan alacaklarının, bayi lehine tahsis edilen kredi limiti kadar garanti kapsamına alınması ve otomatik olarak bayi hesaplarından ana firma hesabına transfer edilmesini sağlayan otomatik tahsilat sistemidir.

 

…./…./……

……………BANKASI

………. ŞUBESİ’NE

Şubeniz nezdinde güncel olarak bulunan hesabımdan , Bayisi olarak bulunduğum ……….. ŞTD firmasına ait ……….. hesap numarasına aktarılan ürün satışlarına yönelik fatura tahsilatlarının otomatik gerçekleşmesini  …./……/2019 tarihinden itibaren,  iptal etmek istiyorum ve gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

 

İsim – Soyad:

İmza:

Tarih:

TC Kimlik:

Adres:

 

DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR: Kırmızı Kalem Yiyenlere Kredi Veren Bankalar

 

İş Bankası Hesabımızın Kapatılması için Dilekçe Örneği:

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’ne;

Bankanızın, Ankara şubesinde bulunan 8264355 numaralı banka hesabımın kapatılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Can Balkan
İmza

Tarih: 23 Ocak 2017
TC Kimlik: 12345678912
Adres: Atatürk Cd. İnönü Sk. Bayar Apt. No:19 D:23 Çankaya – Ankara
Cep Tel: 0 532 213 45 67

Yukarda sunulan bankaya dilekçe örneğinden de görebileceğiniz üzere İş Bankası’nın Ankara Şubesi’nde bulunan hesabımın kapatılması için Banka’nın genel müdürlüğüne bir talimat yazdım. Bu talimatı da dilekçe olarak ilettim. Siz de bankaya dilekçe yazmak istediğiniz zaman yukarıdaki metni kendi durumunuza göre özelleştirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca ”Hesap kapama dilekçe örneği”, ”Kredi kartı kapama dilekçe örneği”, ”KMH kapama dilekçe örneği” ve ”Telefon numarası değiştirme dilekçe örneği”ni aşağıda ayrıca bulabilirsiniz.

SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? (ŞOK DETAY)

 

Hesap Kapama Dilekçe Örneği

Bankalarda bulunan hesaplarımızın kapatılması için banka genel müdürlüklerine yazmamız gereken dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur. Hesap kapama dilekçe örneğindeki noktaları doldurarak dilekçenizi ilgili bankaya sunabilirsiniz.

………………………………………………………………Genel Müdürlüğüne;

Bankanızın ……………………………….. şubesinde bulunan …………………………………. numaralı banka hesabımın kapatılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
TC Kimlik:
Adres:

Cep Tel:

 

 

Kredi Kartı Kapama Dilekçe Örneği

Bankalarda bulunan kredi kartlarınızın kapatılması için banka genel müdürlüklerine yazmamız gereken dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur. Kredi kartı kapama dilekçe örneğindeki noktaları doldurarak dilekçenizi ilgili bankaya sunabilirsiniz.

………………………………………………………………Genel Müdürlüğüne;

Bankanız nezdinde bulunan ………………………………………………… numaralı kredi kartımın kullanıma kapatılıp iptal edilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
TC Kimlik:
Adres:

Cep Tel:

 

KMH Kapama Dilekçe Örneği

Bankalarda bulunan kredili mevduat hesabının kapatılması için banka genel müdürlüklerine yazmamız gereken dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur. KMH kapama dilekçe örneğindeki noktaları doldurarak dilekçenizi ilgili bankaya sunabilirsiniz.

………………………………………………………………Genel Müdürlüğüne;

Bankanızın ……………………………….. şubesinde bulunan …………………………………. numaralı banka hesabıma bağlı kredili mevduat hesabının kapatılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
TC Kimlik:
Adres:

 

Telefon Numarası Değiştirme Dilekçe Örneği

Bankalarda kayıtlı bulunan telefon numarasının değiştirilmesi için banka genel müdürlüklerine yazmamız gereken dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur. Telefon numarası değiştirme dilekçe örneğindeki noktaları doldurarak dilekçenizi ilgili bankaya sunabilirsiniz.

………………………………………………………………Genel Müdürlüğüne;

Bankanız kayıtlarında mevcut bulunan ……..…………………………………….. numaralı telefon numaramın ………………………………………………………… olarak değiştirilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
TC Kimlik:
Adres:

 

Hesap İşletim Ücreti İade Dilekçe Örneği

2018 yılı Temmuz ayında Danıştay’ın aldığı karar uyarınca müşterilerden yapılan hesap işletim ücretlerinin iadesine karar verildi. Hesap işletim ücreti iadesi için dilekçe örneği aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

……………………………………………………… Bankası ……………………………… Şube Müdürlüğüne;

Şubenizde bulunan şahsıma ait …………………………………………………. numaralı hesabımdan 1 Ocak 2008 tarihinden bu yana yapılan ve dilekçe ekinde dekontları sunulmuş olan, toplam ……………………………… tutarında hesap işletim ücreti kesintilerinin, Danıştay 15’inci Dairesi ‘hesap işletim ücretiyle ilgili aldığı  “Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3’üncü maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir. kararı uyarınca tarafıma iade edilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad:

İmza:

Tarih:

TC Kimlik:

Adres:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz