Bakım Parası Ne Kadar?

Bakim Parasi Basvuru
Bakim Parasi Sartlari

Makalenin İçerisinde Neler Var?

Evde bakım parası 2019 yılında da hiçbir sosyal güvencesi olmayan yatalak hastalara bakmakla yükümlü olan vatandaşların almaya hak kazandığı bir sosyal yardım olarak verilmektedir. Yeme-içme ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli ve yatalak bireyler için verilen evde bakım parası; her ay hak sahibi kişilerin adına ödenmektedir. Bakıma muhtaç engelli ve yatalak vatandaşların yaşam şartlarının daha iyi olması adına yapılan ekonomik sosyal yardımlar arasında yer alan bakım parası 2019 yılında enflasyon rakamlarına bağlı olarak artış göstermiştir. Daha önce evde bakım parası 1305 TL olarak hak sahibi vatandaşlara her ay ödenirken; 2019 yılında bu rakam 1383 TL’ye yükselmiştir.

Devletin evde özel olarak bakıma muhtaç olan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasına maddi destek olmak amacıyla uygulamaya koyduğu evde bakım parasından yararlanmak için belirli şartlar öne sürülmektedir. Bu bağlamda; hasta, engelli ya da herhangi bir şekilde yatalak olduğu için bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşlar belirli kriterleri taşımaları durumunda bu aylığı alma hakkından yararlanabilmektedir.

Göz atabilirsiniz: Çocuk Parası Ne Kadar?

2019 Evde Bakım Parası Şartları Nelerdir?

Evde bakım parası alma koşulları 2019 yılında da bu haktan yararlanmak isteyen kişilerin bakmakla yükümlü oldukları bakıma muhtaç vatandaşın engel oranıyla doğrudan ilişkilidir. Çünkü bu maaştan faydalanmak isteyenlerin bakımını üstlendiği hastalarının veya engelli bireylerin ağır engelli raporunun bulunması gerekmektedir. Evde yatalak hastası bulunan ve ağır engelli raporu bulunan herkes evde bakım parası almak için başvurma hakkına sahip olmaktadır. Evde bakım parası; tek başına beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını gideremeyen bakıma muhtaç bireyler adına, bu bireylere bakan vatandaşlara ödenmektedir. Bakım parası alma şartları ilgili kanunda yer alan hükümlere göre şu şekilde belirtilmiştir:

 • Tam teşekküllü sağlık merkezlerinden (hastanelerden) alınacak Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda engel oranını %50 olması
 • Rapor üzerinde yer alan “Ağır Engelli” bölümünün EVET olarak işaretlenmiş olması
 • Evde bakım parasından yararlanacak engelli bireyin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını idame ettiremeyecek düzeyde olması; (tuvalet, beslenme, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme işlerini kendi başına yapamaması)
 • Kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgari ücret tutarının 3’te 2’sinden daha az olması
 • Örnek hesaplama yapıldığında 4 kişilik bir aileye ayda 4.876 TL’nin altında bir gelirin olması durumunda evde bakım parasına başvuru yapılabilir.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Sosyal Yardımlaşma Nakdi Yardım Ne Kadar?

İlginizi çekebilir: Yeni Doğan Çocuk Parası Nasıl Alınır?

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Evde bakım parasına başvuru evrakları 2019 yılında da hak sahibi vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biridir. Bu bağlamda ilgili mevzuatlarda açıklandığı üzere evde bakım maaşı almak isteyen hak sahiplerinin ilgili makama yapacakları başvuru esnasında talep edilen belgeler şunlardan oluşmaktadır:

 • Engelli ve bakımını üstlenen kişilerin T.C. kimlik fotokopileri
 • Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan, kişinin Ağır Engelli olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da fotokopisi
 • Engelli kişiye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf
 • Engelli kişiye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
 • Engellinin bakımını üstelenen kişi yasal vasisi ise, söz konusu vesayete ve vasi atamasına ilişkin mahkeme kararının aslı ya da onaylı sureti
 • Engelli kişinin anne ve babasının boşanması durumunda, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

Göz atın: Çalışmayan Kadın Doğum Parası Ne Kadar?

Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Evde bakım parası başvurusu sonucu, bakım raporunun hazırlanması ve diğer belgelerin ilgili makamlara ulaşması göz önünde alındığında acil durumlar haricinde başvurunun ikamet ettiği yere göre değişiklik gösterebilmektedir.  Bakım parası başvurusunun sonuçlanması normal sürece göre 3 ila 6 ay arasında bir zaman sürmektedir.